Strona główna » Rekrutacja

Certyfikaty i inne uprawnienia, które można uzyskać w trakcie lub po zakończeniu studiów na Wydziale Zarządzania UG
 

Kierunek: Finanse i Rachunkowość

Specjalność: Biegły rewident

Ukończenie tej specjalności upoważnia studenta do wystąpienia do Komisji Egzaminacyjnej dla kandydatów na biegłych rewidentów uznanie 6  spośród 10 egzaminów w postępowaniu kwalifikacyjnym na biegłego rewidenta.
Są to następujące egzaminy:

 1. Prawo podatkowe część I,
 2. Prawo podatkowe część II,
 3. Rachunkowość finansowa,
 4. Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza,
 5. Sprawozdania finansowe i ich analiza,
 6. Rewizja finansowa.

 
Kierunek: Informatyka i ekonometria
Specjalność: Aplikacje informatyczne w biznesie (AiB) oraz Informatyka ekonomiczna
W trakcie studiów na wymienionych wyżej specjalnościach uzyskać można certyfikaty:
Cisco:

 1. CCNA R&S: Introducing to Network
 2. CCNA R&S: Routing and Switching Essentials
 3. CCNA R&S: Scaling Networks
 4. CCNA R&S: Connecting Networks
 5. CCNA Wireless

Microsoft:

 1. Kurs 20480: Programming in HTML5 with JavaScript and CSS3;
 2. Kurs 10267: Introduction to Web Development with Microsoft Visual Studio;
 3. Kurs 10264: Developing Web Applications with Microsoft Visual Studio;
 4. Kurs 10263: Developing Windows Communication Foundation Solutions with Microsoft Visual Studio;
 5. Kurs 20481: Essentials of Developing Windows Store Apps Using HTML5 and JavaScript;
 6. Kurs 10061 Creating a Multidimensional Solution in SQL Server Analysis Services 2008;
 7. Kurs 10062: Customizing Cube Functionality in SQL Server Analysis Services 2008;
 8. Kurs 47083 Querying Microsoft SQL Server 2012 Databases Jump Start

 

Kierunek: Ubezpieczenia - studia interdyscyplinarne

Komisja Egzaminacyjna dla Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych uchwałą nr 146/2020  uznała niestacjonarne studia magisterskie drugiego stopnia aprowadzone przez Wydział Zarządzania i Wydział Prawa i Administracji UG za zgodne z zakresem tematów egzaminów dla brokerów ubezpieczeniowych. Oznacza to, że absolwenci tego kierunku w okresie do 3 lat od ukończenia studiów, na swój wniosek, mogą wystąpić o zwolnienie z egzaminu dla brokera ubezpieczeniowego.