Strona główna » Rekrutacja
Studia III stopnia - niestacjonarne

Zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. od roku akademockiego 2019/2020 nie będzie prowadzona rekrutacja na studia doktoranckie. W ich miejsce zostały powołane szkoły doktorskie.