Strona główna » Rekrutacja
Studia podyplomowe
Kierunki studiów
Tryb studiów
Studia Podyplomowe Rachunkowości i Podatków
Studia:
Studia podyplomowe
Kierunek:
Finanse i rachunkowość
Tryb studiów:
niestacjonarne
Strona internetowa:
Informacje o specjalności

Kierownikiem studiów jest prof. dr  hab. Jerzy Gierusz
 
W programie studiów m.in.:

 • rachunkowość finansowa,
 • rachunkowość zarządcza,
 • rachunek kosztów,
 • międzynarodowe standardy rachunkowości  zasady prowadzenia księgi  przychodów i rozchodów,
 • prawo podatkowe

 
Zajęcia (ogółem 240 godz.) odbywają się co 2 tygodnie, w piątki po południu oraz soboty i trwają 2 semestry.
 
 
Nabór na studia prowadzony jest według kolejności zgłoszeń (obecnie przyjmujemy zgłoszenia na październik 2019). Rekrutacja  prowadzona jest przez cały rok.
 
Opłata za jeden semestr wynosi 2 200 zł, łączna za dwa semestry 4 400 zł, możliwość rozłożenia opłat na 2 raty. Istnieje możliwość wystawienia faktury VAT.


Dokumenty które należy złożyć:

 • ksero dyplomu
 • 1 zdjęcie
 • podanie o przyjęcie
Etapy:
 • Rejestracja w IRK: od 11.02.2019 r. do 22.09.2019 r.
 • Dostarczanie dokumentów rekrutacyjnych: od 23.09.2019 r. do 30.09.2019 r.
 • Ogłoszenie listy osób wstępnie przyjętych: 01.10.2019 r.
 • Wniesienie pierwszej raty i dostarczenie dowodu wpłaty 30.09.2019 r.

 Pierwszą wpłatę prosimy kierować na konto bankowe:
PeKaO S.A.IV O/Gdańsk  59 1240 1271 1111 0010 4368 2415  z dopiskiem:
Studia Podyplomowe Rachunkowości i Podatków (edycja nr 25) Imię Nazwisko


Dokumenty można wysyłać pocztą na adres:

Studia Podyplomowe Rachunkowoś i Podatki
Wydział Zarządzania UG
ul. Armii Krajowej 101
81-824 SOPOT pok.129

Lp. Przedmiot ECTS Roz. Suma Wyk. Ćw. Lab. Sem. Pra. Jednostka
ŁĄCZNIE - -
Z - zaliczenie, E - egzamin
« wróć