Strona główna » Rekrutacja
Studia podyplomowe
Rachunkowość - ACCA
Studia:
studia podyplomowe
Kierunek:
Finanse i rachunkowość
Tryb studiów:
niestacjonarne
Strona internetowa:
1. Absolwent posiada wiedzę z zakresu:
2. Absolwent posiada następujące umiejętności:

Absolwent studiów podyplomowych uzyskuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych potwierdzające uzyskanie określonych w programie efektów kształcenia i wymaganej liczby punktów ECTS. Ponadto studia podyplomowe stanowią podstawę do uzyskania 9 zwolnień z egzaminów ACCA z modułów poziomu Fundamentals (F1 – F9).

3. Absolwent może podjąć pracę na następujących stanowiskach pracy:
4. Absolwent może podjąć pracę w następujących podmiotach:
Informacje dodatkowe

Głównym celem studiów podyplomowych jest pomoc słuchaczom w poszerzeniu wiedzy z zakresu finansów i rachunkowości oraz zdobyciu prestiżowej kwalifikacji ACCA, która stanowi podstawę do szybkiej kariery zawodowej zarówno w kraju, jak i za granicą.
Podyplomowe Studia Rachunkowość ACCA na Wydziale Zarządzania UG posiadają akredytację the Chartered Association of Certified Accountants (ACCA) dla 9 przedmiotów z poziomu podstawowego. Skończenie studiów podyplomowych pozwala słuchaczom na otrzymanie zwolnień z wszystkich egzaminów z poziomu Fundamentals. Otwiera również drogę do kariery na takich stanowiskach, jak: kontroler finansowy, analityk biznesowy, audytor, zarządzający funduszami inwestycyjnymi, manager ds. raportowania, manager ds. planowania i analiz, dyrektor ds. ryzyka, dyrektor finansowy, członek zarządu ds. finansowych (CFO).