Strona główna » Rekrutacja
Studia podyplomowe
Kierunki studiów
Tryb studiów
Menedżer w instytucjach kultury
Studia:
Studia podyplomowe
Kierunek:
Zarządzanie
Tryb studiów:
niestacjonarne
Strona internetowa:

Lp. Przedmiot ECTS Roz. Suma Wyk. Ćw. Lab. Sem. Pra. Jednostka
SEMESTR I
1. Coaching i zarządzanie talentami 3 Z 10 10
2. Dobór pracowników 4 Z 10 5 5
3. Kompetencje menedżerskie w organizacjach kultury (przywództwo, rozwiązywanie konfliktów społecznych, podejmowanie decyzji kierowniczych 3 Z 10 5 5
4. Metody i techniki kierowania zespołem pracowniczym – psychologia menedżera 3 Z 10 5 5
5. Motywowanie i wynagradzanie pracowników instytucji kultury 4 E 15 7 8
6. Ocenianie pracowników 4 E 15 8 7 Katedra Organizacji i Zarządzania
7. Seminarium dyplomowe 1 Z 2 2 Wydział Zarządzania
8. Warsztat integracji pracowniczej – zasady i uwarunkowania budowy zespołu 4 E 15 15
9. Zarządzanie kapitałem ludzkimi w organizacjach kultury 4 E 5 5
RAZEM 30 - 92 35 55 0 2 0 -
SEMESTR II
1. Best Practice – praktyczne przykłady zarządzania w kulturze, panel dyskusyjny z praktykiem 1 Z 5 5
2. Komunikacja społeczna i budowanie wizerunku menedżera 2 Z 10 10
3. Negocjacje i wywieranie wpływu społecznego 4 E 10 10
4. Podstawy ekonomii (mikro i makro) 4 E 10 5 5
5. Podstawy zarządzania organizacjami 4 E 10 5 5
6. Seminarium dyplomowe 3 Z 8 8 Wydział Zarządzania
7. Uwarunkowania prawne w zarządzaniu instytucjami kultury (wybrane elementy prawa pracy, podstawy prawa handlowego, ochrona własności intelektualnej, rodzaje kontraktów menedżerskich) 4 E 10 5 5
8. Zarządzanie finansami w organizacjach kultury i pozyskiwanie środków na działalność kulturalną 3 Z 10 5 5
9. Zarządzanie projektami w kulturze 3 Z 10 5 5
10. Zarządzanie wizerunkiem organizacji kultury i podstawy PR w działalności kulturalnej 2 Z 10 5 5
RAZEM 30 - 93 30 55 0 8 0 -
ŁĄCZNIE 60 - 185 65 110 0 10 0 -
Z - zaliczenie, E - egzamin
« wróć