Strona główna » Rekrutacja
Terminarz rekrutacji
Elektroniczna rejestracja kandydatów 21.06-19.07.2019
Ogłoszenie listy rankingowej kandydatów 23.07.2019
Składanie dokumentów przez kandydatów 24.07-30.07.2019
Ogłoszenie listy osób przyjętych na studia 31.07.2019

TERMINY 

Kontakt e-mail do komisji rekrutacyjnej: rekrutacja.wzr.st@ug.edu.pl