Strona główna » Rekrutacja
Wymagane dokumenty

DOKUMENTY WYMAGANE W PROCESIE REKRUTACJI NA STUDIA

Miejsce składania dokumentów: 81-824 Sopot, ul. Armii Krajowej 101, sala B-2, 27.08 - 2.09 w godzinach:

  • poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek  9.00-14.00
  • środa 12.00-17.00
  • soboty w godz. 10.00-12.00

Telefon 58-523-14-70
Dokumenty należy złożyć w tekturowej teczce.

Kontakt e-mail do komisji rekrutacyjnej: rekrutacja.wzr.st@ug.edu.pl