Strona główna » Rekrutacja
Terminarz rekrutacji

Wykaz terminów rekrutacji w roku akademickim 2020/2021

Elektroniczna rejestracja kandydatów 1.07 - 31.08.2020
Ogłoszenie listy rankingowej kandydatów 02.09.2020
Składanie dokumentów przez kandydatów 03.09 - 09.09.2020
Ogłoszenie listy osób przyjętych na studia 10.09.2020

 

Wydział Zarządzania
ul. Armii Krajowej 101
81-824 Sopot

pon.–piąt. 12:00–17:00
(w sob. 9:00–12:00)

tel. (0-58) 523-11-38

rekrutacja.wzr.nst@ug.edu.pl

Dyżury Komisji
od dnia: 24 sierpnia 2020 r.