Strona główna » Rekrutacja
Kierunki i specjalności

Zgodnie z uchwałą nr 67/2018/2019 Rady Wydziału Zarządzania UG z dnia 31.01.2019 r. każdy student studiów stacjonarnych od roku akademickiego 2019/2020 zobowiązany jest w toku studiów do realizacji przynajmniej jednego przedmiotu w języku angielskim.

Management
Studia:
studia II stopnia
Kierunek:
Zarządzanie
Tryb studiów:
stacjonarne
Informacja o kierunku studiów/specjalności
1. Absolwent posiada wiedzę z zakresu:

a graduate has knowledge in the field of:

- general economic issues

- managerial concepts

- strategic and operational management

- strategic and digital marketing

- project management

- legal and ethical issues in business

- sustainability in business

- managerial accounting

- corporate finance

- investment management

- risk management

- human capital management

- innovation management

2. Absolwent posiada następujące umiejętności:

a graduate shall possess the following skills:

- analytical skills

- quantitative methods usage

- communication skills

- planning skills

- team building

- ethical and responsible decision making

3. Absolwent może podjąć pracę na następujących stanowiskach pracy:

a graduate may take up employment in the following positions:

- manager (in business and non-business organizations)

- project manager

- business consultant

- business analyst

- sustainability / CSR manager

4. Absolwent może podjąć pracę w następujących podmiotach:

a graduate may take up employment in the following entities:

- transnational corporations

- small and medium enterprises

- entrepreneur

- non-governmental organizations

- public sector entities

Lp. Przedmiot ECTS Roz. Suma Wyk. Ćw. Lab. Sem. Pra. Jednostka
SEMESTR I
1. Corporate finance 4 Z/E 30 15 15 Katedra Finansów Przedsiębiorstw
2. Economics for Business 4 Z/E 30 15 15 Katedra Organizacji i Zarządzania
3. Elective Course 4 Z 30 30 Wydział Zarządzania
4. Law for Business 2 Z 20 20 Wydział Prawa i Administracji
5. Leadership 2 Z 15 15 Katedra Organizacji i Zarządzania
6. Problem Solving in Organizations 2 Z 15 15 Katedra Strategicznego Rozwoju / Katedra Marketingu
7. Quantitive Methods 4 Z/E 45 15 30 Katedra Ekonometrii / Katedra Statystyki
8. Strategic Management 4 Z/E 30 15 15 Katedra Strategicznego Rozwoju / Katedra Organizacji i Zarządzania
9. Strategic Marketing 4 Z 30 15 15 Katedra Marketingu
RAZEM 30 - 245 125 120 0 0 0 -
SEMESTR II
1. Business English 2 Z 30 30 Centrum Języków Obcych
2. Customer Experience Design 4 Z/E 30 15 15 Katedra Marketingu
3. Elective Course 4 Z 30 30 Wydział Zarządzania
4. Human Capital Management 4 Z/E 30 15 15 Katedra Organizacji i Zarządzania
5. Innovation Management 4 Z/E 30 15 15 Katedra Inwestycji i Nieruchomości / Katedra Organizacji i Zarządzania
6. Managerial accounting 3 Z 30 15 15 Katedra Rachunkowości
7. Operations and Supply Chain Management 4 Z/E 30 15 15 Katedra Strategicznego Rozwoju
8. Seminar 4 Z 30 30 Wydział Zarządzania
9. Team building 1 Z 15 15 Katedra Strategicznego Rozwoju / Katedra Marketingu
RAZEM 30 - 255 105 120 0 30 0 -
SEMESTR III
1. Business and Sustainability 4 Z/E 45 30 15 Katedra Strategicznego Rozwoju / Katedra Inwestycji i Nieruchomości / Katedra Marketingu
2. Business English 2 Z 30 30 Centrum Języków Obcych
3. Business Ethics 1 Z 15 15 Katedra Strategicznego Rozwoju
4. Communication and negotiations 1 Z 15 15 Katedra Organizacji i Zarządzania
5. Digital Marketing 4 Z 30 15 15 Katedra Marketingu
6. Elective Course 4 Z 30 30 Wydział Zarządzania
7. Investment Management 4 Z 30 15 15 Katedra Inwestycji i Nieruchomości
8. Process and Project Management 4 Z/E 45 15 30 Katedra Strategicznego Rozwoju / Katedra Organizacji i Zarządzania
9. Seminar 6 Z 30 30 Wydział Zarządzania
RAZEM 30 - 270 120 120 0 30 0 -
SEMESTR IV
1. Elective Course 4 Z 30 30 Wydział Zarządzania
2. Modern technologies in business 1 Z 15 15 Katedra Informatyki Ekonomicznej
3. Organizational Behaviour and Culture 5 Z/E 30 15 15 Katedra Marketingu / Katedra Organizacji i Zarządzania
4. Planning for Capital Investments 5 Z/E 30 15 15 Katedra Inwestycji i Nieruchomości
5. Risk Management 4 Z 30 15 15 Katedra Bankowości i Finansów / Katedra Strategicznego Rozwoju / Katedra Inwestycji i Nieruchomości
6. Seminar 10 Z 30 30 Wydział Zarządzania
7. Start-up and Growth Management 1 Z 15 15 Katedra Bankowości i Finansów / Katedra Strategicznego Rozwoju
RAZEM 30 - 180 90 45 15 30 0 -
ŁĄCZNIE 120 - 950 440 405 15 90 0 -
Z - zaliczenie, E - egzamin
« wróć