Strona główna » Rekrutacja
Kierunki i specjalności

Zgodnie z uchwałą nr 67/2018/2019 Rady Wydziału Zarządzania UG z dnia 31.01.2019 r. każdy student studiów stacjonarnych od roku akademickiego 2019/2020 zobowiązany jest w toku studiów do realizacji przynajmniej jednego przedmiotu w języku angielskim.

Aplikacje Informatyczne w Biznesie
Studia:
studia II stopnia
Kierunek:
Informatyka i ekonometria
Tryb studiów:
stacjonarne, niestacjonarne
Strona internetowa:
Informacja o kierunku studiów/specjalności
1. Absolwent posiada wiedzę z zakresu:
 • zarządzania systemami informatycznymi, wspierającymi zarządzanie przedsiębiorstwem;
 • zarządzania danymi w organizacjach gospodarczych;
 • istoty DevOps i jej wpływu na inżynierię oprogramowania w różnych branżach; 
 • zarządzania projektami informatycznymi; 
 • cyberbezpieczeństwa systemów informatycznych;
 • zarządzania procesami biznesowymi i architekturą korporacyjną.
2. Absolwent posiada następujące umiejętności:
 • parametryzacja i obsługa systemów takich jak: BI, ERP, CRM, WfMS;
 • projektowanie procesów dotyczących zbierania, przetwarzania, wizualizacji i analizy wielkoskalowych zbiorów danych; 
 • automatyzacja procesów tworzenia i wdrażania aplikacji;
 • stosowanie szerokiego spektrum technik i narzędzi wsparcia realizacji projektów informatycznych;
 • zabezpieczanie serwerów i innych elementów infrastruktury przed atakami
 • realizacja audytów IT;
 • modelowanie, analiza i symulacja wielowymiarowych procesów biznesowych z wykorzystaniem dedykowanych rozwiązań IT.
3. Absolwent może podjąć pracę na następujących stanowiskach pracy:
 • użytkownik/projektant/konsultant/wdrożeniowiec korporacyjnych systemów informatycznych;
 • analityk/inżynier/badacz danych;
 • projektant systemów i usług informatycznych; 
 • menedżer projektów informatycznych; 
 • specjalista ds. bezpieczeństwa systemów i sieci komputerowych; 
 • specjalista ds. zarządzania procesami biznesowymi.
4. Absolwent może podjąć pracę w następujących podmiotach:
 • specjalistyczne firmy informatyczne;
 • organizacje branżowe, wymagające wsparcia IT (np. instytucje bankowe, przedsiębiorstwa branżowe, przedsiębiorstwa produkcyjne); 
 • startupy technologiczne;
 • technologiczne ośrodki badawczo-rozwojowe oraz uczelnie;
 • instytucje administracji państwowej i samorządowej. 
Informacje dodatkowe

Utworzenie solidnych podstaw do zatrudnienia absolwentów AiB było jednym z zasadniczych wyzwań powołania specjalności Aplikacje informatyczne w Biznesie (AiB). Studenci AiB podejmują pracę nie tylko w istniejących firmach, ale swe umiejętności i kreatywne pomysły realizują we własnych innowacyjnych start-upach. Współczesna innowacyjna gospodarka wiedzy zdecydowanie potrzebuje developerów rozwiązań IT, a także ekspertów spinających świat IT ze światem biznesu. Wszystkie prognozy światowe i europejskie dotyczące kadr wskazują na rosnące zapotrzebowanie na absolwentów inteligentnych specjalizacji informatycznych - w tym szczególnie programistów i programistów aplikacji mobilnych.

 

Kierunek posiada ocenę wyróżniającą Polskiej Komisji Akredytacyjnej 

 

Pracownicy prowadzący zajęcia posiadają certyfikaty, potwierdzające ich ekspercki status w poszczególnych obszarach tematycznych. W przypadku wybranych przedmiotów, studenci są również uprawnieni do otrzymania certyfikatów znanych podmiotów ze świata IT, takich jak Cisco.

 

Atmosferę współpracy i twórczej inspiracji budują na specjalności AiB dwa studenckie koła naukowe: e-xpert i L!der, które zajęły 1 i 3 miejsce w konkursie kilkunastu kół naukowych Wydziałów Ekonomicznego i Zarządzania na uroczystym Zjeździe 70-lecia Absolwentów Sopockiego Ośrodka Nauk Ekonomicznych. Studenci tych studiów osiągnęli już znaczące sukcesy w międzynarodowych studenckich konkursach informatycznych, spośród których należy wymienić:

 • wielokrotne nagrody i wyróżnienia w konkursie Microsoft Imagine Cup,
 • wielokrotne nagrody w międzynarodowym konkursie AIS (Association for Information Systems) Students Chapter Competition.

 

W II edycji Ogólnopolskiego Konkursu i Programu Akredytacyjnego „Studia z Przyszłością” specjalność uzyskała Certyfikat i Znak Jakości „Studia z Przyszłością”. Poszczególne, konkursowe programy studiów oceniało niezależnie od siebie 3 ekspertów – członków komisji: eksperci reprezentujący środowisko akademickie, środowisko gospodarcze oraz reprezentujący organy statutowe Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego, organizatora Konkursu.  W programie „Studia z Przyszłością” Certyfikaty uzyskują kierunki i specjalności wyróżniające się na rynku potencjałem innowacyjnym i modelem dydaktycznym, akceptującym rolę umiejętności praktycznych i kompetencji społecznych. Komisja Ekspertów nagradza kierunki i specjalności znakomicie dostosowane do wyzwań współczesnego rynku pracy i oczekiwań interesariuszy zewnętrznych uczelni.

Lp. Przedmiot ECTS Roz. Suma Wyk. Ćw. Lab. Sem. Pra. Jednostka
SEMESTR I
1. Aplikacje biznesowe w sektorze MSP 3 Z 30 30 Katedra Informatyki Ekonomicznej / Wydział Zarządzania
2. Interakcja człowiek-komputer 5 Z 45 15 30 Katedra Informatyki Ekonomicznej
3. Systemy klasy CRM 5 Z 45 15 30 Katedra Informatyki Ekonomicznej / Wydział Zarządzania
4. Techniki badań ilościowych i jakościowych 7 E 60 30 30 Katedra Informatyki Ekonomicznej / Katedra Statystyki
5. Wprowadzenie do Business Intelligence 5 Z 45 15 30 Katedra Informatyki Ekonomicznej / Wydział Zarządzania
6. Zrównoważona informatyzacja przedsiębiorstw 5 Z 45 15 30 Katedra Informatyki Ekonomicznej
RAZEM 30 - 270 90 30 150 0 0 -
SEMESTR II
1. DevOps i mikrousługi 8 Z 75 15 60 Katedra Informatyki Ekonomicznej
2. Język angielski - specjalistyczny 2 Z 30 30 Centrum Języków Obcych
3. Platformy wizualizacji danych 5 Z 45 15 30 Katedra Informatyki Ekonomicznej
4. Seminarium magisterskie 6 Z 30 30 Wydział Zarządzania
5. Wykład do wyboru 2 Z 15 15 Wydział Zarządzania
6. Zarządzanie portfelami i projektami IT 7 E 60 15 45 Katedra Informatyki Ekonomicznej / Wydział Zarządzania
RAZEM 30 - 255 60 30 135 30 0 -
SEMESTR III
1. Implementowanie rozwiązań Big Data 6 Z 60 15 45 Katedra Informatyki Ekonomicznej
2. Język angielski specjalistyczny - egzamin 1 E 0 Centrum Języków Obcych
3. Język angielski specjalistyczny 2 2 Z 30 30 Centrum Języków Obcych
4. Narzędzia i techniki IT w zarządzaniu procesami biznesowymi 6 Z 60 15 45 Wydział Zarządzania
5. Praktyka zawodowa 4 Z 120 120 Wydział Zarządzania
6. Przedmiot fakultatywny IT 5 Z 45 15 30 Katedra Informatyki Ekonomicznej
7. Seminarium magisterskie 2 6 Z 30 30
RAZEM 30 - 345 45 30 120 30 120 -
SEMESTR IV
1. Cyberbezpieczeństwo 7 E 60 15 45 Katedra Informatyki Ekonomicznej / Wydział Zarządzania
2. Przedmiot fakultatywny IT 5 Z 45 15 30 Katedra Informatyki Ekonomicznej
3. Seminarium magisterskie 3 10 Z 30 30
4. Systemy klasy ERP 6 Z 60 15 45 Katedra Informatyki Ekonomicznej / Wydział Zarządzania
5. Wykład do wyboru 2 Z 15 15 Wydział Zarządzania
RAZEM 30 - 210 60 0 120 30 0 -
ŁĄCZNIE 120 - 1080 255 90 525 90 120 -
Z - zaliczenie, E - egzamin
« wróć