Strona główna » Rekrutacja
Kierunki i specjalności

Zgodnie z uchwałą nr 67/2018/2019 Rady Wydziału Zarządzania UG z dnia 31.01.2019 r. każdy student studiów stacjonarnych od roku akademickiego 2019/2020 zobowiązany jest w toku studiów do realizacji przynajmniej jednego przedmiotu w języku angielskim.

Rachunkowość - ACCA
Studia:
studia II stopnia
Kierunek:
Finanse i rachunkowość
Tryb studiów:
stacjonarne
Strona internetowa:
Informacja o kierunku studiów/specjalności
Informacje dodatkowe

Dzięki akredytacji uzyskanej przez Katedrę Rachunkowości, oferujemy studentom dziennym studiów II stopnia możliwość rozpoczęcia kwalifikacji ACCA już w trakcie studiów na kierunku Finanse i Rachunkowość. 

Pozytywne zakończenie specjalności „Rachunkowość ACCA”skutkuje uzyskaniem 9 zwolnień z egzaminów ACCA.


ACCA otwiera drogę do kariery na wielu różnych stanowiskach związanych z finansami i nie tylko. Dzięki kwalifikacji ACCA rozwiniesz umiejętności niezbędne na takich stanowiskach, jak:
• Kontroler finansowy
• Analityk biznesowy
• Audytor
• Zarządzający funduszami inwestycyjnymi
• Manager ds. raportowania
• Manager ds. planowania i analiz
• Dyrektor ds. ryzyka
• Dyrektor finansowy
• Członek zarządu ds. finansowych (CFO)

 

Z kwalifikacją ACCA w ręku możesz rozpocząć karierę w działach finansów zarówno globalnych korporacji, jak i wiodących krajowych firm. Jeśli twoją pasją jest audyt lub doradztwo, drzwi firm konsultingowych z Wielkiej Czwórki i nie tylko staną przed Tobą otworem. Wreszcie w prężnie rozwijających się w Polsce centrach usług wspólnych i outsourcingowych kwalifikacja ACCA ułatwia drogę do stanowisk menedżerskich.
Znajdując zatrudnienie w jednej z 8500 akredytowanych przez ACCA firm na świecie zyskacie pewność, że rozwój Waszych kompetencji i szkolenia są jednymi z kluczowych celów pracodawcy. Wsród polskich członków ACCA są osoby pracujące w takich akredytowanych firmach, jak m.in. Unilever, P&G, Motorola, Coca Cola, PZU, Agora czy Shell.

ACCA (the Association of Chartered Certified Accountants) jest największą, najbardziej prestiżową i najszybciej rozwijającą się międzynarodową organizacją zrzeszającą specjalistów z zakresu finansów, rachunkowości i zarządzania na świecie.

Liczby mówią same za siebie:
⇒ 170 000 członków oraz 436 000 studentów w 180 krajach na świecie,
⇒ 1 350 członków oraz 3 500 studentów w Polsce,
⇒ 8 500 akredytowanych pracodawców na całym świecie
i wartości te stale rosną.

 

ACCA to jedna z najbardziej docenianych przez pracodawców i najlepiej rozpoznawalnych biznesowych kwalifikacji zawodowych. Członkowie ACCA mają otwartą drogę do kariery wszędzie tam, gdzie poszukiwani są najlepsi specjaliści z zakresu rachunkowości i finansów.

ACCA daje kompleksową i praktyczną wiedzę z zakresu nowoczesnego zarządzania przedsiębiorstwem, audytu, rachunkowości zarządczej, rachunkowości finansowej, zarządzania ryzykiem, planowania strategicznego, prawa i podatków. To najlepszy wybór dla tych, którzy chcą zarządzać finansami firm.
Dlaczego warto?

Dla uzyskania kwalifikacja ACCA konieczne jest zdanie 14 egzaminów na dwóch poziomach: Fundamentals (F1 – F9) i Professional (do wyboru 5 spośród P1 – P7).
Studenci kończący kierunek Finanse i Rachunkowość na polskich uczelniach wyższych z założenia zwolnieni są z egzaminów od F1 do F4, ale dzięki akredytacji uzyskanej przez Wydział Zarządzania, studenci kończący specjalność „Rachunkowość ACCA” oraz absolwenci Podyplomowych Studiów Rachunkowość ACCA mogą uzyskać aż dziewięć zwolnień - od F1 do F9.
Jest to maksymalna ilość zwolnień jakie może uzyskać absolwent polskiej szkoły wyższej!

Lp. Przedmiot ECTS Roz. Suma Wyk. Ćw. Lab. Sem. Pra. Jednostka
SEMESTR I
1. Kodeks spółek handlowych 3 E 15 15 Wydział Prawa i Administracji
2. Koncepcje zarządzania 2 Z 15 15 Katedra Organizacji i Zarządzania
3. MSSF 7 Z/E 60 30 30 Katedra Rachunkowości
4. Podstawy systemu podatkowego i podatki pośrednie 7 E 30 30 Katedra Rachunkowości
5. Rachunek kosztów 8 Z/E 45 15 30 Katedra Rachunkowości
6. Wykład do wyboru 3 Z 45 45 Wydział Zarządzania
RAZEM 30 - 210 150 60 0 0 0 -
SEMESTR II
1. Język angielski - specjalistyczny 2 Z 30 30 Centrum Języków Obcych
2. Podatki bezpośrednie i ubezpieczenia społeczne 5 Z/E 45 30 15 Katedra Rachunkowości
3. Rachunkowość zarządcza 6 Z/E 45 15 30 Katedra Rachunkowości
4. Seminarium magisterskie 4 Z 30 30 Wydział Zarządzania
5. Sprawozdawczość instytucji finansowych 6 Z/E 30 15 15 Katedra Rachunkowości
6. Wykład do wyboru 1 Z 15 15 Wydział Zarządzania
7. Zarządzanie finansami jednostek gospodarczych 6 Z/E 45 15 30 Katedra Rachunkowości
RAZEM 30 - 240 90 120 0 30 0 -
SEMESTR III
1. Budżetowanie 8 Z/E 45 15 30 Katedra Rachunkowości
2. Finanse korporacyjne 7 Z/E 30 15 15 Katedra Rachunkowości
3. Język angielski - specjalistyczny 2 Z 30 30 Centrum Języków Obcych
4. Konsolidacja sprawozdań finansowych 7 Z/E 45 15 30 Katedra Rachunkowości
5. Negocjacje/Komunikacja interpersonalna 1 Z 15 15 Katedra Organizacji i Zarządzania / Katedra Marketingu
6. Praktyka zawodowa 3 20 20 Wydział Zarządzania
7. Seminarium magisterskie 6 Z 30 30 Wydział Zarządzania
8. Statystyczne badania rynkowe 1 Z/E 30 15 15 Katedra Statystyki
RAZEM 35 - 245 75 120 0 30 20 -
SEMESTR IV
1. Badanie sprawozdań finansowych 6 Z/E 45 15 30 Katedra Rachunkowości
2. Etyka w biznesie 1 Z 15 15 Katedra Strategicznego Rozwoju
3. Kształtowanie wizerunku absolwenta na rynku pracy 1 Z 15 15 Katedra Organizacji i Zarządzania
4. Modelowanie procesów i wspomaganie decyzji finansowych 2 Z/E 30 15 15 Katedra Ekonometrii
5. Przygotowanie projektów inwestycyjnych 4 Z 15 15 Katedra Inwestycji i Nieruchomości
6. Seminarium magisterskie 10 Z 30 30 Wydział Zarządzania
7. Zarządzanie projektami informatycznymi 2 Z 15 15 Katedra Informatyki Ekonomicznej / Katedra Rachunkowości
8. Zarządzanie ryzykiem 4 Z 30 15 15 Katedra Bankowości i Finansów / Katedra Strategicznego Rozwoju / Katedra Inwestycji i Nieruchomości
RAZEM 30 - 195 75 90 0 30 0 -
ŁĄCZNIE 125 - 890 390 390 0 90 20 -
Z - zaliczenie, E - egzamin
« wróć