Strona główna » Rekrutacja
Kierunki i specjalności

Zgodnie z uchwałą nr 67/2018/2019 Rady Wydziału Zarządzania UG z dnia 31.01.2019 r. każdy student studiów stacjonarnych od roku akademickiego 2019/2020 zobowiązany jest w toku studiów do realizacji przynajmniej jednego przedmiotu w języku angielskim.

Finance and Accounting
Studia:
studia II stopnia
Kierunek:
Finanse i rachunkowość
Tryb studiów:
stacjonarne
Informacja o kierunku studiów/specjalności
Informacje dodatkowe

Zgodnie z Zarządzaniem Rektora Uniwersytetu Gdańskiego nr 58/R/20 opłata za studia stacjonarne II stopnia na kierunku Finance and Accounting w roku akademickim 2020/2021 wynosi :

  • opłata ratalna 1200 zł (6 rat)
  • opłata semestralna 3600 zł 
  • opłata roczna 7000 zł 
     

Specjalność objęta "PROgramem Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego (ProUG)"

Lp. Przedmiot ECTS Roz. Suma Wyk. Ćw. Lab. Sem. Pra. Jednostka
SEMESTR I
1. Accounting Concepts 4 Z 30 15 15 Katedra Rachunkowości
2. Behavioral Finance 2 Z 15 15 Katedra Bankowości i Finansów
3. Financial Analysis - Applications 6 Z/E 45 15 30 Katedra Finansów Przedsiębiorstw
4. Fixed Income and Derivatives 8 Z/E 60 30 30 Katedra Finansów Przedsiębiorstw
5. Innovation in Finance 2 Z 15 15 Katedra Bankowości i Finansów
6. Quantitative methods for Finance 8 Z/E 60 30 30 Katedra Ekonometrii
RAZEM 30 - 225 120 105 0 0 0 -
SEMESTR II
1. Alternative Investment Strategies 7 Z/E 45 30 15 Katedra Inwestycji i Nieruchomości
2. Corporate finance and Equity Valuation 7 Z/E 45 15 30 Katedra Finansów Przedsiębiorstw
3. Information Processing for Investment Professionals 4 Z 30 15 15 Katedra Informatyki Ekonomicznej
4. Macroeconomic in Financial Analysis 6 Z/E 45 30 15 Katedra Organizacji i Zarządzania
5. Seminarium magisterskie 4 Z 30 30 Wydział Zarządzania
6. Wykład do wyboru 2 Z 30 30 Wydział Zarządzania
RAZEM 30 - 225 120 75 0 30 0 -
SEMESTR III
1. M and A and Corporate Restructuring 4 Z 30 15 15 Katedra Bankowości i Finansów / Katedra Strategicznego Rozwoju
2. Portfolio Management 8 Z/E 60 30 30 Katedra Ekonometrii
3. Professional Standards 4 Z 30 15 15 Katedra Finansów Przedsiębiorstw
4. Risk Management in Finance 6 Z/E 45 30 15 Katedra Bankowości i Finansów
5. Seminarium magisterskie 6 Z 30 30 Wydział Zarządzania
6. Wykład do wyboru 2 Z 30 30 Wydział Zarządzania
RAZEM 30 - 225 120 75 0 30 0 -
SEMESTR IV
1. Financial Market Regulations 4 E 30 30 Wydział Prawa i Administracji
2. International corporate governance 3 Z 15 15 Katedra Finansów Przedsiębiorstw
3. Personal Finance and Wealth Planning 7 Z/E 45 15 30 Katedra Bankowości i Finansów
4. Real Estate Valuation 4 Z 30 15 15 Katedra Inwestycji i Nieruchomości
5. Seminarium magisterskie 10 Z 30 30 Wydział Zarządzania
6. Wykład do wyboru 2 Z 30 30 Wydział Zarządzania
RAZEM 30 - 180 105 45 0 30 0 -
ŁĄCZNIE 120 - 855 465 300 0 90 0 -
Z - zaliczenie, E - egzamin
« wróć