Strona główna » Rekrutacja
Kierunki i specjalności

Zgodnie z uchwałą nr 67/2018/2019 Rady Wydziału Zarządzania UG z dnia 31.01.2019 r.  każdy student studiów stacjonarnych od roku akademickiego 2019/2020 zobowiązany jest w toku studiów do realizacji przynajmniej jednego przedmiotu w języku angielskim.

Kierunki studiów

Business Informatics
Studia:
studia II stopnia
Kierunek:
Informatyka i ekonometria
Tryb studiów:
stacjonarne
Informacje o specjalności

Business Informatics jest cenioną w świecie akademickim i w biznesie specjalnością naukową przygotowującą absolwentów do wykonywania współczesnych zawodów informatycznych. Łączy ona wiedzę z zakresu informatyki oraz biznesu, zajmując się systemami informatycznymi, w tym aplikacjami mobilnymi w organizacjach. Niemal wszystkie współczesne organizacje funkcjonują w oparciu o technologie informatyczne, co stwarza szeroki obszar możliwości zatrudnienia absolwentów, szczególnie w erze Digital Economy. W tym kontekście szczególne miejsce zajmują systemy ERP kompleksowo wspomagające procesy zarządzania organizacjami.

Cechą charakterystyczną specjalności Business Informatics jest jej funkcjonowanie w ramach SUA, tj. SAP University Alliances. Oznacza to dostęp do oprogramowania systemu SAP oraz korzystania z zasobów dydaktycznych tego międzynarodowego konsorcjum. W związku z tym w programie specjalności, na każdym z czterech semestrów, znajdują się takie przedmioty jak: Systemy ERP, ERP w rachunkowości finansowej, kontrolingu i zarządzaniu aktywami, Logistyka, Planowanie produkcji i inne. Metodą dydaktyczną dominującą w trakcie studiów jest praca laboratoryjna w samoorganizujących się zespołach realizowana w oparciu o podejście Agile, zwłaszcza Scrum. Studenci zdobywają również inne umiejętności miękkie przydatne w komunikacji w biznesie. Program będzie realizowany przez wykładowców krajowych i zagranicznych oraz praktyków informatyki. Na trzecim semestrze przewidziana jest praktyka zawodowa w firmach sektora IT, w tym w oddziałach międzynarodowych korporacji IT.

Główny trzon studiów na specjalności Business Informatics jest wspomagany przez zdobywanie wiedzy i umiejętności ze współczesnych technologii i rozwiązań informatycznych, jak min.: Modelowanie systemów informatycznych, Architektura procesów biznesowych, Inżynieria wymagań, Projektowanie interfejsu człowiek-komputer, Systemy Business Intelligence, Systemy Big Data, Internet of Things, Smart Cities, Design Thinking, Cloud Computing, Innowacyjne modele biznesowe oraz wykłady do wyboru. Specjalność BI umożliwi także zdobywanie międzynarodowych certyfikatów informatycznych.

Studia Business Informatics w języku polskim uzyskały ocenę wyróżniającą Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Studenci na tych studiach osiągają od kilku lat sukcesy i wyróżnienia na światowych studenckich konkursach informatycznych, np. Student Chapter Competition of Association for Information Systems. Studia BI umożliwiają studentom zdobywanie międzynarodowych certyfikatów informatycznych.

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

Po ukończeniu tego interdyscyplinarnego kierunku studiów można pracować jako:

  • specjaliści ds. rozwoju i wdrożeń systemów ERP, w szczególności SAP,
  • analitycy i projektanci systemów informatycznych,
  • analitycy Big Data i Business Intelligence,
  • architekt systemów ERP,
  • konsultant IT,
  • menedżer projektów informatycznych,
  • administratorzy systemów ERP.
Współczesna innowacyjna gospodarka wiedzy zdecydowanie potrzebuje specjalistów z dziedziny informatyki. Wszystkie prognozy światowe i europejskie dotyczące kadr, wskazują na rosnące zapotrzebowanie na absolwentów specjalizacji informatycznych we wszystkich branżach biznesu na całym świecie. W sferze biznesu są to absolwenci Business Informatics.

 

 

Lp. Przedmiot ECTS Roz. Suma Wyk. Ćw. Lab. Sem. Pra. Jednostka
SEMESTR I
1. Data warehouses 4 Z/E 30 15 15 Katedra Informatyki Ekonomicznej
2. Elective Lecture 2 Z 15 15 Wydział Zarządzania
3. Enterprise Resource Planning Systems 5 Z 30 30
4. ERP in Financial Accounting 5 Z 30 30
5. Fundamentals of Business Informatics 3 E 15 15 Katedra Informatyki Ekonomicznej
6. Fundamentals of Requirements Engineering 2 Z 15 15
7. Information Systems Modeling 5 Z/E 30 15 15 Katedra Informatyki Ekonomicznej
8. Quantitative research methodologies 1 Z 15 15 Katedra Statystyki
9. SCRUM in Information Systems 3 Z 30 15 15 Katedra Informatyki Ekonomicznej
RAZEM 30 - 210 90 0 120 0 0 -
SEMESTR II
1. Business Intelligence Systems 5 E 30 30 Katedra Informatyki Ekonomicznej
2. Controlling and Asset Management in Enterprise Systems 5 E 30 30
3. Data Analytics with ERP Solutions 5 Z/E 30 15 15
4. Design of Human Computer Interaction 5 Z/E 30 15 15 Katedra Informatyki Ekonomicznej
5. Elective Lecture 2 Z 15 15 Wydział Zarządzania
6. Enterprise architecture and Requirements Engineering 2 Z 15 15
7. Logistics Management in ERP 4 Z 30 30
8. Master Seminar 2 Z 30 30 Katedra Informatyki Ekonomicznej
RAZEM 30 - 210 60 0 120 30 0 -
SEMESTR III
1. Big Data Systems 4 E 30 30 Katedra Informatyki Ekonomicznej
2. Business Process Modelling with ARIS 3 Z 15 15
3. Challenges of Business Informatics 2 Z 15 15
4. E-government and Smart Cities 2 Z 15 15 Katedra Informatyki Ekonomicznej
5. Elective Lecture 2 Z 15 15 Wydział Zarządzania
6. Innovation Management 2 Z/E 15 15 Katedra Inwestycji i Nieruchomości / Katedra Organizacji i Zarządzania
7. Internet of Things 4 E 30 30 Katedra Informatyki Ekonomicznej
8. IT Project Management 2 Z 15 15
9. Master Seminar 2 Z 30 30 Katedra Informatyki Ekonomicznej
10. Production Planning and Execution with ERP Solutions 4 Z 30 30
11. Professional Practice 3 Z 120 120
RAZEM 30 - 330 45 0 135 30 120 -
SEMESTR IV
1. AI-Enabled Innovative Business Models 3 Z 15 15
2. Cloud Computing 3 Z 15 15
3. Design Thinking for Business Informatics 3 E 15 15
4. Elective Lecture 2 Z 15 15 Wydział Zarządzania
5. IT - Supported Human Resources Management 3 Z 15 15 Katedra Informatyki Ekonomicznej
6. Leadership in IT 3 E 15 15 Katedra Organizacji i Zarządzania
7. Legal Aspects of Business Informatics 3 Z 15 15 Wydział Prawa i Administracji
8. Machine Learning 3 Z 15 15
9. Master Seminar 2 Z 30 30 Katedra Informatyki Ekonomicznej
10. Project Management with the Support of ERP Systems 5 Z/E 30 15 15
RAZEM 30 - 180 75 0 75 30 0 -
ŁĄCZNIE 120 - 930 270 0 450 90 120 -
Z - zaliczenie, E - egzamin
« wróć