Strona główna » Rekrutacja
Program studiów

Aplikacje Informatyczne w Biznesie

Lp. Przedmiot ECTS Roz. Suma Wyk. Ćw. Lab. Sem. Pra. Jednostka
SEMESTR I
1. Aplikacje biznesowe w sektorze MSP 3 Z 30 30 Katedra Informatyki Ekonomicznej / Wydział Zarządzania
2. Interakcja człowiek-komputer 5 Z 45 15 30 Katedra Informatyki Ekonomicznej
3. Systemy klasy CRM 5 Z 45 15 30 Katedra Informatyki Ekonomicznej / Wydział Zarządzania
4. Techniki badań ilościowych i jakościowych 7 E 60 30 30 Katedra Informatyki Ekonomicznej / Katedra Statystyki
5. Wprowadzenie do Business Intelligence 5 Z 45 15 30 Katedra Informatyki Ekonomicznej / Wydział Zarządzania
6. Zrównoważona informatyzacja przedsiębiorstw 5 Z 45 15 30 Katedra Informatyki Ekonomicznej
RAZEM 30 - 270 90 30 150 0 0 -
SEMESTR II
1. DevOps i mikrousługi 8 Z 75 15 60 Katedra Informatyki Ekonomicznej
2. Język angielski - specjalistyczny 2 Z 30 30 Centrum Języków Obcych
3. Platformy wizualizacji danych 5 Z 45 15 30 Katedra Informatyki Ekonomicznej
4. Seminarium magisterskie 6 Z 30 30 Wydział Zarządzania
5. Wykład do wyboru 2 Z 15 15 Wydział Zarządzania
6. Zarządzanie portfelami i projektami IT 7 E 60 15 45 Katedra Informatyki Ekonomicznej / Wydział Zarządzania
RAZEM 30 - 255 60 30 135 30 0 -
SEMESTR III
1. Implementowanie rozwiązań Big Data 6 Z 60 15 45 Katedra Informatyki Ekonomicznej
2. Język angielski specjalistyczny - egzamin 1 E 0 Centrum Języków Obcych
3. Język angielski specjalistyczny 2 2 Z 30 30 Centrum Języków Obcych
4. Narzędzia i techniki IT w zarządzaniu procesami biznesowymi 6 Z 60 15 45 Wydział Zarządzania
5. Praktyka zawodowa 4 Z 120 120 Wydział Zarządzania
6. Przedmiot fakultatywny IT 5 Z 45 15 30 Katedra Informatyki Ekonomicznej
7. Seminarium magisterskie 2 6 Z 30 30
RAZEM 30 - 345 45 30 120 30 120 -
SEMESTR IV
1. Cyberbezpieczeństwo 7 E 60 15 45 Katedra Informatyki Ekonomicznej / Wydział Zarządzania
2. Przedmiot fakultatywny IT 5 Z 45 15 30 Katedra Informatyki Ekonomicznej
3. Seminarium magisterskie 3 10 Z 30 30
4. Systemy klasy ERP 6 Z 60 15 45 Katedra Informatyki Ekonomicznej / Wydział Zarządzania
5. Wykład do wyboru 2 Z 15 15 Wydział Zarządzania
RAZEM 30 - 210 60 0 120 30 0 -
ŁĄCZNIE 120 - 1080 255 90 525 90 120 -
Z - zaliczenie, E - egzamin « wróć