Strona główna » Rekrutacja
Program studiów

Analityka gospodarcza

Lp. Przedmiot ECTS Roz. Suma Wyk. Ćw. Lab. Sem. Pra. Jednostka
SEMESTR I
1. Analiza wielowymiarowa 6 Z/E 30 15 15 Katedra Statystyki
2. Ekonometria dynamiczna 6 Z/E 30 15 15 Katedra Ekonometrii
3. Koncepcje zarządzania 2 Z 15 15 Katedra Organizacji i Zarządzania
4. Metoda reprezentacyjna 6 Z/E 30 15 15 Katedra Statystyki
5. Techniki obliczeniowe 4 Z 45 45 Katedra Ekonometrii
6. Wprowadzenie do modelowania w ekonomii i finansach 4 Z/E 45 20 25 Katedra Ekonometrii
7. Wykład do wyboru 2 Z 30 30 Wydział Zarządzania
RAZEM 30 - 225 110 55 60 0 0 -
SEMESTR II
1. Analiza procesów makroekonomicznych 4 Z/E 45 15 30 Katedra Ekonometrii
2. Analiza procesów mikroekonomicznych 5 Z/E 45 15 30 Katedra Ekonometrii
3. Analiza rynków finansowych I 5 Z/E 30 15 15 Katedra Ekonometrii
4. Język angielski - specjalistyczny 2 Z 30 30 Centrum Języków Obcych
5. Prognozowanie 2 Z 15 15 Katedra Ekonometrii
6. Seminarium magisterskie 4 Z 30 30 Wydział Zarządzania
7. Sieci komputerowe 3 Z 15 15 Katedra Informatyki Ekonomicznej
8. Symulacje 3 Z 15 15 Katedra Ekonometrii / Katedra Statystyki
9. Wykład do wyboru 2 Z 30 30 Wydział Zarządzania
RAZEM 30 - 255 75 135 15 30 0 -
SEMESTR III
1. Analiza rynków finansowych II 2 Z 30 15 15 Katedra Ekonometrii
2. Analiza rynku 2 Z 15 15 Katedra Statystyki
3. Analizy regionalne 2 Z 30 15 15 Katedra Ekonometrii
4. Ekonometria finansowa 3 Z/E 30 15 15 Katedra Ekonometrii
5. Inżynieria oprogramowania 3 Z/E 30 15 15 Katedra Informatyki Ekonomicznej
6. Język angielski - specjalistyczny 2 Z 30 30 Centrum Języków Obcych
7. Negocjacje/Komunikacja interpersonalna 2 Z 15 15 Katedra Organizacji i Zarządzania / Katedra Marketingu
8. Ocena standingu przedsiębiorstwa 2 Z 15 15 Katedra Finansów Przedsiębiorstw
9. Praktyka zawodowa 3 Z 20 20 Wydział Zarządzania
10. Seminarium magisterskie 6 Z 30 30 Wydział Zarządzania
11. Statystyczne badania rynkowe 2 Z/E 30 15 15 Katedra Statystyki
12. Wykład do wyboru 2 Z 30 30 Wydział Zarządzania
13. Zarządzanie strategiczne 3 Z 15 15 Katedra Organizacji i Zarządzania / Katedra Strategicznego Rozwoju
RAZEM 34 - 320 150 120 0 30 20 -
SEMESTR IV
1. Analiza sytuacji decyzyjnych 4 Z 30 15 15 Katedra Ekonometrii
2. Analiza wielowymiarowa cech jakościowych 3 Z 30 20 10 Katedra Statystyki
3. Etyka w biznesie 3 Z 15 15 Katedra Strategicznego Rozwoju
4. Kształtowanie wizerunku absolwenta na rynku pracy 1 Z 15 15 Katedra Organizacji i Zarządzania
5. Polityka gospodarcza 4 Z 15 15 Katedra Bankowości i Finansów
6. Seminarium magisterskie 10 Z 30 30 Wydział Zarządzania
7. Systemy informacyjne zarządzania 4 Z 30 15 15 Katedra Informatyki Ekonomicznej
8. Wykład do wyboru 1 Z 15 15 Wydział Zarządzania
RAZEM 30 - 180 95 45 10 30 0 -
ŁĄCZNIE 124 - 980 430 355 85 90 20 -
Z - zaliczenie, E - egzamin « wróć