Strona główna » Rekrutacja
Program studiów

Rachunkowość

Lp. Przedmiot ECTS Roz. Suma Wyk. Ćw. Lab. Sem. Pra. Jednostka
SEMESTR I
1. Ekonomiczna ocena projektów informatycznych 1 Z 15 15 Katedra Rachunkowości
2. Finanse przedsiębiorstw II 3 E 15 15 Katedra Finansów Przedsiębiorstw
3. Koncepcje zarządzania 2 Z 15 15 Katedra Organizacji i Zarządzania
4. Nowoczesna bankowość i polityka pieniężna 7 E 30 30 Katedra Bankowości i Finansów
5. Rachunek kosztów II 6 Z/E 45 15 30 Katedra Rachunkowości
6. Rachunkowość finansowa II 5 E 15 15 Katedra Rachunkowości
7. Rachunkowość jednostek w szczególnych sytuacjach 2 Z 30 15 15 Katedra Rachunkowości
8. Współczesne finanse publiczne 3 E 15 15 Katedra Bankowości i Finansów
9. Wykład do wyboru 1 Z 15 15 Wydział Zarządzania
RAZEM 30 - 195 150 45 0 0 0 -
SEMESTR II
1. Budżetowanie 2 Z 30 15 15 Katedra Rachunkowości
2. Język angielski - specjalistyczny 2 Z 30 30 Centrum Języków Obcych
3. Nadzór korporacyjny 3 Z 15 15 Katedra Finansów Przedsiębiorstw
4. Podatki: VAT i dochodowy 2 Z 30 30 Katedra Rachunkowości
5. Portfel inwestycyjny 4 Z 30 15 15 Katedra Bankowości i Finansów
6. Rachunkowość podatkowa 2 Z 15 15 Katedra Rachunkowości
7. Rachunkowość zarządcza 6 Z/E 30 15 15 Katedra Rachunkowości
8. Seminarium magisterskie 4 Z 30 30 Wydział Zarządzania
9. Standardy sprawozdawczości finansowej 5 Z/E 30 15 15 Katedra Rachunkowości
RAZEM 30 - 240 120 90 0 30 0 -
SEMESTR III
1. Język angielski - specjalistyczny 2 Z 30 30 Centrum Języków Obcych
2. Konsolidacja sprawozdań finansowych 5 Z 30 15 15 Katedra Rachunkowości
3. Negocjacje/Komunikacja interpersonalna 2 Z 15 15 Katedra Organizacji i Zarządzania / Katedra Marketingu
4. Ocena standingu przedsiębiorstwa 2 Z 15 15 Katedra Finansów Przedsiębiorstw
5. Odroczony podatek dochodowy 3 Z 15 15 Katedra Rachunkowości
6. Podstawy audytu wewnętrznego 2 Z 15 15 Katedra Finansów Przedsiębiorstw
7. Praktyka zawodowa 3 20 20 Wydział Zarządzania
8. Seminarium magisterskie 6 Z 30 30 Wydział Zarządzania
9. Statystyczne badania rynkowe 2 Z/E 30 15 15 Katedra Statystyki
10. Wykład do wyboru 2 Z 30 30 Wydział Zarządzania
11. Zarządzanie instytucjami kredytowymi 3 E 30 30 Katedra Bankowości i Finansów
12. Zarządzanie strategiczne 3 Z 15 15 Katedra Organizacji i Zarządzania / Katedra Strategicznego Rozwoju
RAZEM 35 - 275 165 60 0 30 20 -
SEMESTR IV
1. Etyka w biznesie 3 Z 15 15 Katedra Strategicznego Rozwoju
2. Polityka gospodarcza 4 Z 15 15 Katedra Bankowości i Finansów
3. Prawo finansowe 1 Z 15 15 Wydział Prawa i Administracji
4. Przygotowanie projektów inwestycyjnych 4 Z 15 15 Katedra Inwestycji i Nieruchomości
5. Rewizja sprawozdań finansowych 2 Z 30 15 15 Katedra Finansów Przedsiębiorstw / Katedra Rachunkowości
6. Seminarium magisterskie 10 Z 30 30 Wydział Zarządzania
7. Wykład do wyboru 2 Z 30 30 Wydział Zarządzania
8. Zarządzanie ryzykiem 4 Z/E 30 15 15 Katedra Bankowości i Finansów / Katedra Strategicznego Rozwoju / Katedra Inwestycji i Nieruchomości
RAZEM 30 - 180 105 45 0 30 0 -
ŁĄCZNIE 125 - 890 540 240 0 90 20 -
Z - zaliczenie, E - egzamin « wróć