Strona główna » Rekrutacja
Program studiów

Marketing

Lp. Przedmiot ECTS Roz. Suma Wyk. Ćw. Lab. Sem. Pra. Jednostka
SEMESTR I
1. Koncepcje zarządzania 4 Z/E 45 30 15 Katedra Organizacji i Zarządzania
2. Kreowanie wizerunku przedsiębiorstwa 5 Z 30 15 15 Katedra Marketingu
3. Makroekonomia 4 Z/E 30 15 15 Katedra Bankowości i Finansów / Wydział Ekonomiczny
4. Marketing II 2 E 15 15 Katedra Marketingu
5. Metody wspomagania decyzji biznesowych 4 Z 30 15 15 Katedra Ekonometrii / Katedra Statystyki
6. Prawo cywilne 3 Z 30 30 Wydział Prawa i Administracji
7. Wykład do wyboru 2 Z 30 30 Wydział Zarządzania
8. Zintegrowana komunikacja marketingowa 6 Z 30 15 15 Katedra Marketingu
RAZEM 30 - 240 165 75 0 0 0 -
SEMESTR II
1. Design w marketingu 3 Z 30 15 15 Katedra Marketingu
2. Jakościowe badania marketingowe 5 Z 30 15 15 Katedra Marketingu
3. Język angielski - specjalistyczny 2 Z 30 30 Centrum Języków Obcych
4. Media reklamowe 3 Z 30 15 15 Katedra Marketingu
5. Polityka marki 4 Z 30 15 15 Katedra Marketingu
6. Rachunkowość zarządcza 4 Z/E 30 15 15 Katedra Rachunkowości
7. Seminarium magisterskie 4 Z 30 30 Wydział Zarządzania
8. Wykład do wyboru 2 Z 30 30 Wydział Zarządzania
9. Zarządzanie inwestycjami przedsiębiorstw 3 Z 15 15 Katedra Inwestycji i Nieruchomości
RAZEM 30 - 255 120 105 0 30 0 -
SEMESTR III
1. Język angielski - specjalistyczny 2 Z 30 30 Centrum Języków Obcych
2. Koncepcje i metody zarządzania jakością 1 Z 15 15 Katedra Strategicznego Rozwoju
3. Marketing społeczny 2 Z 15 15 Katedra Marketingu
4. Ocena standingu przedsiębiorstwa 2 Z 15 15 Katedra Finansów Przedsiębiorstw
5. Praktyka zawodowa 3 Z 20 20 Wydział Zarządzania
6. Prawne i etyczne aspekty marketingu 2 Z 15 15 Katedra Marketingu
7. Public relations 2 Z 15 15 Katedra Marketingu
8. Seminarium magisterskie 6 Z 30 30 Wydział Zarządzania
9. Statystyczne badania rynkowe 4 Z/E 30 15 15 Katedra Statystyki
10. Wykład do wyboru 2 Z 30 30 Wydział Zarządzania
11. Zarządzanie procesami 4 Z/E 30 15 15 Katedra Organizacji i Zarządzania
12. Zarządzanie strategiczne 3 Z/E 30 15 15 Katedra Organizacji i Zarządzania / Katedra Strategicznego Rozwoju
RAZEM 33 - 275 120 90 15 30 20 -
SEMESTR IV
1. Ekonometria 4 Z 30 15 15 Katedra Ekonometrii
2. Etyka w zarządzaniu 3 Z 15 15 Katedra Strategicznego Rozwoju
3. Marketing innowacji 2 Z 15 15 Katedra Marketingu
4. Negocjacje/Komunikacja interpersonalna 3 Z 15 15 Katedra Organizacji i Zarządzania / Katedra Marketingu
5. Polityka gospodarcza 4 Z 15 15 Katedra Bankowości i Finansów
6. Seminarium magisterskie 10 Z 30 30 Wydział Zarządzania
7. Wykład do wyboru 2 Z 30 30 Wydział Zarządzania
8. Zarządzanie rozwojem pracownika 2 E 15 15 Katedra Organizacji i Zarządzania
RAZEM 30 - 165 105 30 0 30 0 -
ŁĄCZNIE 123 - 935 510 300 15 90 20 -
Z - zaliczenie, E - egzamin « wróć