Strona główna » Rekrutacja
Program studiów

Zarządzanie Rozwojem Przedsiębiorstwa

Lp. Przedmiot ECTS Roz. Suma Wyk. Ćw. Lab. Sem. Pra. Jednostka
SEMESTR I
1. Koncepcje zarządzania 4 Z/E 45 30 15 Katedra Organizacji i Zarządzania
2. Makroekonomia 4 Z/E 30 15 15 Katedra Bankowości i Finansów / Wydział Ekonomiczny
3. Marketing II 2 E 15 15 Katedra Marketingu
4. Metody wspomagania decyzji biznesowych 4 Z 30 15 15 Katedra Ekonometrii / Katedra Statystyki
5. Prawo cywilne 3 Z 30 30 Wydział Prawa i Administracji
6. Przedsiębiorczość 7 Z 30 15 15 Katedra Strategicznego Rozwoju
7. Venture capital 4 Z 15 15 Katedra Bankowości i Finansów / Katedra Strategicznego Rozwoju
8. Wykład do wyboru 2 Z 30 30 Wydział Zarządzania
RAZEM 30 - 225 150 75 0 0 0 -
SEMESTR II
1. Certyfikowany auditor zarządzania bezpieczeństwem pracy 3 Z 15 15 Katedra Strategicznego Rozwoju
2. Decyzje menedżerskie - warsztaty 4 Z 30 30 Katedra Strategicznego Rozwoju
3. Język angielski - specjalistyczny 2 Z 30 30 Centrum Języków Obcych
4. Rachunkowość zarządcza 4 Z/E 30 15 15 Katedra Rachunkowości
5. Seminarium magisterskie 4 Z 30 30 Wydział Zarządzania
6. Techniki planowania projektów 4 Z 30 15 15 Katedra Strategicznego Rozwoju
7. Wykład do wyboru 2 Z 30 30 Wydział Zarządzania
8. Zarządzanie inwestycjami przedsiębiorstw 3 Z 15 15 Katedra Inwestycji i Nieruchomości
9. Zarządzanie ryzykiem II 4 Z 30 15 15 Katedra Bankowości i Finansów / Katedra Strategicznego Rozwoju
RAZEM 30 - 240 90 105 15 30 0 -
SEMESTR III
1. Język angielski - specjalistyczny 2 Z 30 30 Centrum Języków Obcych
2. Koncepcje i metody zarządzania jakością 1 Z 15 15 Katedra Strategicznego Rozwoju
3. Ocena standingu przedsiębiorstwa 2 Z 15 15 Katedra Finansów Przedsiębiorstw
4. Pochodne instrumenty finansowe 1 Z 15 15 Katedra Strategicznego Rozwoju
5. Praktyka zawodowa 3 Z 20 20 Wydział Zarządzania
6. Seminarium magisterskie 6 Z 30 30 Wydział Zarządzania
7. Statystyczne badania rynkowe 4 Z/E 30 15 15 Katedra Statystyki
8. Wykład do wyboru 2 Z 30 30 Wydział Zarządzania
9. Zarządzanie procesami 4 Z/E 30 15 15 Katedra Organizacji i Zarządzania
10. Zarządzanie projektami UE 2 Z 15 15 Katedra Strategicznego Rozwoju
11. Zarządzanie strategiczne 3 Z/E 30 15 15 Katedra Organizacji i Zarządzania / Katedra Strategicznego Rozwoju
12. Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa II 2 Z 30 15 15 Katedra Strategicznego Rozwoju
RAZEM 32 - 290 120 105 15 30 20 -
SEMESTR IV
1. Ekonometria 4 Z 30 15 15 Katedra Ekonometrii
2. Etyka w zarządzaniu 3 Z 15 15 Katedra Strategicznego Rozwoju
3. Negocjacje/Komunikacja interpersonalna 3 Z 15 15 Katedra Organizacji i Zarządzania / Katedra Marketingu
4. Polityka gospodarcza 4 Z 15 15 Katedra Bankowości i Finansów
5. Projekty Lean Six Sigma 1 Z 15 15 Katedra Strategicznego Rozwoju
6. Seminarium magisterskie 10 Z 30 30 Wydział Zarządzania
7. Wykład do wyboru 2 Z 30 30 Wydział Zarządzania
8. Zarządzanie projektami II 2 Z 15 15 Katedra Strategicznego Rozwoju
9. Zarządzanie rozwojem pracownika 1 Z 15 15 Katedra Organizacji i Zarządzania
RAZEM 30 - 180 105 45 0 30 0 -
ŁĄCZNIE 122 - 935 465 330 30 90 20 -
Z - zaliczenie, E - egzamin « wróć