Strona główna » Rekrutacja
Program studiów

Analiza Danych - Big Data

Lp. Przedmiot ECTS Roz. Suma Wyk. Ćw. Lab. Sem. Pra. Jednostka
SEMESTR I
1. Analiza wielowymiarowa 6 Z/E 30 15 15 Katedra Statystyki
2. Big Data 1 Z 15 15 Katedra Statystyki
3. Ekonometria dynamiczna 6 Z/E 30 15 15 Katedra Ekonometrii
4. Hurtownie danych 1 Z 15 15 Katedra Informatyki Ekonomicznej
5. Koncepcje zarządzania 2 Z 15 15 Katedra Organizacji i Zarządzania
6. Metoda reprezentacyjna 6 Z/E 30 15 15 Katedra Statystyki
7. Programowanie obliczeń 3 Z 30 30 Katedra Statystyki
8. Statystyczna analiza decyzji 3 Z/E 30 15 15 Katedra Statystyki
9. Wykład do wyboru 2 Z 30 30 Wydział Zarządzania
RAZEM 30 - 225 135 30 60 0 0 -
SEMESTR II
1. Analiza wielowymiarowa cech jakościowych 4 Z/E 30 15 15 Katedra Statystyki
2. Język angielski - specjalistyczny 2 Z 30 30 Centrum Języków Obcych
3. Język SQL 2 Z 30 30 Katedra Informatyki Ekonomicznej / Katedra Statystyki
4. Modele parametryczne 4 Z/E 30 15 15 Katedra Statystyki
5. Prognozowanie i symulacje 5 Z/E 30 15 15 Katedra Ekonometrii / Katedra Statystyki
6. Przygotowanie danych 2 Z 15 15 Katedra Statystyki
7. Seminarium magisterskie 4 Z 30 30 Wydział Zarządzania
8. Sieci komputerowe 3 Z 15 15 Katedra Informatyki Ekonomicznej
9. Techniki imputacji danych 2 Z 15 15 Katedra Statystyki
10. Wykład do wyboru 2 Z 30 30 Wydział Zarządzania
RAZEM 30 - 255 75 105 45 30 0 -
SEMESTR III
1. Analiza historii zdarzeń 1 Z 15 15 Katedra Statystyki
2. Analiza rynku 2 Z 15 15 Katedra Statystyki
3. Ekonometria finansowa 3 Z/E 30 15 15 Katedra Ekonometrii
4. Inżynieria oprogramowania 3 Z/E 30 15 15 Katedra Informatyki Ekonomicznej
5. Język angielski - specjalistyczny 2 Z 30 30 Centrum Języków Obcych
6. Metody sztucznej inteligencji 1 Z 15 15 Katedra Statystyki
7. Modele nieparametryczne 2 E 15 15 Katedra Statystyki
8. Negocjacje/Komunikacja interpersonalna 2 Z 15 15 Katedra Organizacji i Zarządzania / Katedra Marketingu
9. Ocena standingu przedsiębiorstwa 2 Z 15 15 Katedra Finansów Przedsiębiorstw
10. Praktyka zawodowa 3 Z 20 20 Wydział Zarządzania
11. Seminarium magisterskie 6 Z 30 30 Wydział Zarządzania
12. Statystyczne badania rynkowe 2 Z/E 30 15 15 Katedra Statystyki
13. Wykład do wyboru 2 Z 30 30 Wydział Zarządzania
14. Zarządzanie strategiczne 3 Z 15 15 Katedra Organizacji i Zarządzania / Katedra Strategicznego Rozwoju
RAZEM 34 - 305 135 120 0 30 20 -
SEMESTR IV
1. Analiza sieci społecznościowych 2 E 15 15 Katedra Statystyki
2. Budowa modeli scoringowych 2 E 15 15 Katedra Statystyki
3. Cloud Computing - Obliczenia w chmurze 1 Z 15 15 Katedra Informatyki Ekonomicznej
4. Etyka w biznesie 3 Z 15 15 Katedra Strategicznego Rozwoju
5. Kształtowanie wizerunku absolwenta na rynku pracy 1 Z 15 15 Katedra Organizacji i Zarządzania
6. Polityka gospodarcza 4 Z 15 15 Katedra Bankowości i Finansów
7. Seminarium magisterskie 10 Z 30 30 Wydział Zarządzania
8. Systemy informacyjne zarządzania 4 Z 30 15 15 Katedra Informatyki Ekonomicznej
9. Text mining 1 Z 15 15 Katedra Statystyki
10. Wykład do wyboru 1 Z 15 15 Wydział Zarządzania
11. Zaawansowane metody wizualizacji i raportowania danych 1 Z 15 15 Katedra Statystyki
RAZEM 30 - 195 60 90 15 30 0 -
ŁĄCZNIE 124 - 980 405 345 120 90 20 -
Z - zaliczenie, E - egzamin « wróć