Strona główna » Rekrutacja
Program studiów

Ubezpieczenia - studia interdyscyplinarne

Lp. Przedmiot ECTS Roz. Suma Wyk. Ćw. Lab. Sem. Pra. Jednostka
SEMESTR I
1. Autoprezentacja 2 Z 15 15 Katedra Organizacji i Zarządzania
2. Język angielski 2 Z 30 30 Centrum Języków Obcych
3. Nadzór ubezpieczeniowy 3 E 15 15 Wydział Prawa i Administracji
4. Podstawy prawa cywilnego i gospodarczego 4 30 15 15 Wydział Prawa i Administracji
5. Podstawy teorii ryzyka i ubezpieczeń 3 E 30 30 Katedra Bankowości i Finansów / Katedra Statystyki
6. Statystyka z demografią 4 Z 45 30 15 Katedra Statystyki
7. Stosunek ubezpieczeniowy 4 30 15 15 Wydział Prawa i Administracji
8. Ubezpieczenia w polityce społecznej 2 Z 15 15 Katedra Bankowości i Finansów
9. Warunki prowadzenia działalności ubezpieczeniowej i pośrednictwa ubezpieczeniowego 4 30 15 15 Wydział Prawa i Administracji
10. Wykład do wyboru 2 Z 30 30 Wydział Zarządzania
RAZEM 30 - 270 165 105 0 0 0 -
SEMESTR II
1. Elementy matematyki finansowej 3 Z 30 15 15 Katedra Ekonometrii
2. Finanse w działalności gospodarczej 3 30 15 15 Katedra Finansów Przedsiębiorstw
3. Law, Finance and Insurance 2 Z 30 30 Centrum Języków Obcych
4. Negocjacje / komunikacja interpersonalna 2 Z 15 15 Katedra Marketingu
5. Ochrona klienta na rynku ubezpieczeniowym - obowiązki dystrybutorów 3 30 15 15 Wydział Prawa i Administracji
6. Ubezpieczenia majątkowe i osobowe - aspekty prawne 5 45 15 30 Wydział Prawa i Administracji
7. Ubezpieczenia na życie o charakterze inwestycyjnym - aspekty ekonomiczne 2 E 15 15 Katedra Bankowości i Finansów
8. Ubezpieczenia społeczne 3 Z 30 15 15 Katedra Bankowości i Finansów
9. Ubezpieczenia zdrowotne - publiczne i prywatne 3 Z 30 15 15 Wydział Prawa i Administracji
10. Wykład do wyboru 4 Z 30 30 Wydział Zarządzania
RAZEM 30 - 285 135 150 0 0 0 -
SEMESTR III
1. Finanse i rachunkowość zakładu ubezpieczeń 4 60 30 30 Katedra Bankowości i Finansów / Katedra Rachunkowości
2. Law, Finance and Insurance 2 Z 30 30 Centrum Języków Obcych
3. Likwidacja szkód ubezpieczeniowych 3 30 15 15 Wydział Prawa i Administracji
4. Podatki w działalności na rynku ubezpieczeniowym 3 30 15 15 Wydział Prawa i Administracji
5. Reasekuracja i koasekuracja 3 30 15 15 Katedra Statystyki
6. Seminarium magisterskie 6 Z 30 30 Wydział Zarządzania
7. Tworzenie produktu ubezpieczeniowego 3 30 15 15 Katedra Bankowości i Finansów / Katedra Statystyki
8. Wykład do wyboru 6 Z 60 60 Wydział Zarządzania
RAZEM 30 - 300 150 120 0 30 0 -
SEMESTR IV
1. Działalność lokacyjna zakładu ubezpieczeń 2 Z 15 15 Katedra Bankowości i Finansów
2. Etyka w zawodzie brokera ubezpieczeniowego 2 E 15 15 Katedra Strategicznego Rozwoju
3. Law, Finance and Insurance 3 Z 30 30 Centrum Języków Obcych
4. Praktyki 2 Z 120 120 Katedra Statystyki
5. Przestępczość ubezpieczeniowa 2 Z 15 15 Katedra Bankowości i Finansów
6. Seminarium magisterskie 10 Z 30 30 Wydział Zarządzania
7. Wykład do wyboru 8 Z 60 60 Wydział Zarządzania
8. Zarządzanie zakładem ubezpieczeń 3 30 15 15 Katedra Organizacji i Zarządzania
RAZEM 32 - 315 120 45 0 30 120 -
ŁĄCZNIE 122 - 1170 570 420 0 60 120 -
Z - zaliczenie, E - egzamin « wróć