Strona główna » Rekrutacja
Program studiów

Bankowość i Inżynieria finansowa

Lp. Przedmiot ECTS Roz. Suma Wyk. Ćw. Lab. Sem. Pra. Jednostka
SEMESTR I
1. Finanse przedsiębiorstw II 3 E 15 15 Katedra Finansów Przedsiębiorstw
2. Koncepcje zarządzania 2 Z 15 15 Katedra Organizacji i Zarządzania
3. Kryzys w banku i przedsiębiorstwie 2 Z 30 15 15 Katedra Bankowości i Finansów
4. Nowoczesna bankowość i polityka pieniężna 7 E 30 30 Katedra Bankowości i Finansów
5. Rachunek kosztów II 6 Z/E 45 15 30 Katedra Rachunkowości
6. Rachunkowość finansowa II 5 E 15 15 Katedra Rachunkowości
7. Współczesne finanse publiczne 3 E 15 15 Katedra Bankowości i Finansów
8. Wykład do wyboru 2 Z 30 30 Wydział Zarządzania
RAZEM 30 - 195 150 45 0 0 0 -
SEMESTR II
1. Banking, finance and insurance 2 Z 30 30 Katedra Bankowości i Finansów
2. Bankowość uniwersalna i inwestycyjna 2 E 30 30 Katedra Bankowości i Finansów
3. Język angielski - specjalistyczny 2 Z 30 30 Centrum Języków Obcych
4. Nadzór korporacyjny 3 Z 15 15 Katedra Finansów Przedsiębiorstw
5. Pochodne instrumenty finansowe - inżynieria finansowa 2 E 15 15 Katedra Bankowości i Finansów
6. Portfel inwestycyjny 4 Z/E 30 15 15 Katedra Bankowości i Finansów
7. Rachunkowość zarządcza 6 Z/E 30 15 15 Katedra Rachunkowości
8. Seminarium magisterskie 4 Z 30 30 Wydział Zarządzania
9. Standardy sprawozdawczości finansowej 5 Z/E 30 15 15 Katedra Rachunkowości
10. Wykład do wyboru 2 Z 30 30 Wydział Zarządzania
RAZEM 32 - 270 120 120 0 30 0 -
SEMESTR III
1. Doradztwo finansowe i techniki sprzedaży 5 Z/E 30 15 15 Katedra Bankowości i Finansów
2. Język angielski - specjalistyczny 2 Z 30 30 Centrum Języków Obcych
3. Nadzór finansowy 3 Z 15 15 Katedra Bankowości i Finansów
4. Negocjacje / komunikacja interpersonalna 2 Z 15 15 Katedra Marketingu
5. Ocena standingu przedsiębiorstwa 2 Z 15 15 Katedra Finansów Przedsiębiorstw
6. Podstawy audytu wewnętrznego 2 Z 15 15 Katedra Finansów Przedsiębiorstw
7. Praktyka zawodowa 3 20 20 Wydział Zarządzania
8. Seminarium magisterskie 6 Z 30 30 Wydział Zarządzania
9. Statystyczne badania rynkowe 2 Z/E 30 15 15 Katedra Statystyki
10. Wykład do wyboru 2 Z 30 30 Wydział Zarządzania
11. Zarządzanie instytucjami kredytowymi 3 E 30 30 Katedra Bankowości i Finansów
12. Zarządzanie strategiczne 3 Z 15 15
RAZEM 35 - 275 165 60 0 30 20 -
SEMESTR IV
1. Etyka w biznesie 3 Z 15 15 Katedra Strategicznego Rozwoju
2. Kształtowanie wizerunku absolwenta na rynku pracy 1 Z 15 15 Katedra Organizacji i Zarządzania
3. Polityka gospodarcza 4 E 15 15 Katedra Bankowości i Finansów
4. Prawo finansowe 1 Z 15 15 Wydział Prawa i Administracji
5. Private equity i venture capital 2 Z 30 15 15
6. Przygotowanie projektów inwestycyjnych 4 Z 15 15 Katedra Inwestycji i Nieruchomości
7. Seminarium magisterskie 10 Z 30 30 Wydział Zarządzania
8. Wykład do wyboru 1 Z 30 30 Wydział Zarządzania
9. Zarządzanie ryzykiem 4 Z/E 30 15 15 Katedra Bankowości i Finansów / Katedra Strategicznego Rozwoju / Katedra Inwestycji i Nieruchomości
RAZEM 30 - 195 105 60 0 30 0 -
ŁĄCZNIE 127 - 935 540 285 0 90 20 -
Z - zaliczenie, E - egzamin « wróć