Strona główna » Rekrutacja
Terminy rekrutacji
Elektroniczna rejestracja kandydatów do 15.09.2022
Ogłoszenie listy rankingowej kandydatów 19.09.2022
Składanie dokumentów przez kandydatów 20.09 - 23.09.2022 
Ogłoszenie listy osób przyjętych na studia 23.09.2022