Strona główna » Rekrutacja
Terminy rekrutacji
Elektroniczna rejestracja kandydatów do 20.07.2022
Ogłoszenie listy rankingowej kandydatów 28.07.2022
Składanie dokumentów przez kandydatów 29.07 - 2.08.2022
Ogłoszenie listy osób przyjętych na studia 3.08.2022