Strona główna » Rekrutacja
Terminy rekrutacji
Elektroniczna rejestracja kandydatów do 14.09.2021
Ogłoszenie listy rankingowej kandydatów 16.09.2021
Składanie dokumentów przez kandydatów 17.09 - 23.09.2021
Ogłoszenie listy osób przyjętych na studia 24.09.2021