Strona główna » Rekrutacja
Wymagane dokumenty

DOKUMENTY WYMAGANE W PROCESIE REKRUTACJI NA STUDIA

W przypadku rekrutacji na kierunek Finanse i Rachunkowość wykaz ocen z 6 przedmiotów realizowanych na studiach wyższych: Finanse przedsiębiorstwa, Bankowość, Rachunkowość, Statystyka, Finanse publiczne, Język obcy - max. 30 pkt. Oceny w innej skali są dostosowywane do skali 2-51). Ocena za dany przedmiot zostanie uznana przez Komisję Rekrutacyjną, jeżeli program przedmiotu pokrywa się z programem realizowanym na studiach I stopnia na kierunku Finanse i Rachunkowość na Wydziale Zarządzania UG oraz liczba punktów ECTS za ten przedmiot jest co najmniej równa liczbie punktów przyznanych danemu przedmiotowi na kierunku Finanse i Rachunkowość na Wydziale Zarządzania UG. W przypadku braku oceny z danego przedmiotu, kandydat otrzymuje 0 punktów za ten przedmiot. Wykaz ocen i skala ocen powinny być potwierdzone przez uczelnię, której kandydat jest absolwentem.

 

Miejsce składania dokumentów: 81-824 Sopot, ul. Armii Krajowej 101, sala B-2, od 3.09-9.09 w godzinach: 

  • poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek  9.00-14.00
  • środa 12.00-17.00
  • soboty w godz. 10.00-12.00

Telefon 58-523-14-70
Dokumenty należy złożyć w białej, tekturowej, wiązanej teczce.

Kontakt e-mail do komisji rekrutacyjnej: rekrutacja.wzr.st@ug.edu.pl

Dokumenty do pobrania:

Wykaz ocen na moduł specjlanościowy: Finance and Accounting
»
Data publikacji: Poniedziałek, 22 lipca 2019 roku
Wykaz ocen z 6 przedmiotów na Kierunku FiR
»
Data publikacji: Poniedziałek, 22 lipca 2019 roku
Deklaracja wyboru specjalności FiR
»
Data publikacji: Poniedziałek, 22 lipca 2019 roku
Deklaracja wyboru specjalności Zarządzanie
»
Data publikacji: Poniedziałek, 22 lipca 2019 roku
Deklaracja wyboru specjalności IiE
»
Data publikacji: Poniedziałek, 22 lipca 2019 roku