Strona główna » Rekrutacja
Aktualizacja: Czwartek, 08 czerwca 2017 roku, godz. 21:03
Kierunki studiów
Finanse przedsiębiorstw i controlling
Studia:
Studia II stopnia
Kierunek:
Finanse i rachunkowość
Tryb studiów:
stacjonarne, niestacjonarne
1. Absolwent posiada wiedzę z zakresu:
 • zarządzania finansami przedsiębiorstwa,
 • controllingu operacyjnego i strategicznego,
 • głównych metod analizy ekonomicznej, ze szczególnym uwzględnieniem analizy finansowej,
 • rachunkowości, rachunkowości finansowej, sprawozdawczości finansowej,
 • podstaw audytu wewnętrznego,
 • podstaw rewizji finansowej,
 • podstaw zarządzania inwestycjami, zarządzania wartością przedsiębiorstwa.
2. Absolwent posiada następujące umiejętności:
 • ocena i pozyskiwanie kapitałów na finansowanie działalności bieżącej oraz rozwojowej przedsiębiorstwa,
 • oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstwa,
 • analiza i interpretacja wyników analizy przedsiębiorstw w tym instytucji kredytowych,
 • prowadzenie podstawowych analiz z zakresu controllingu i budżetowania,
 • przygotowanie budżetów oraz raportów z ich wykonania.
3. Absolwent może podjąć pracę na następujących stanowiskach pracy:
 • referent/specjalista w dziale controllingu,
 • referent/specjalista ds. finansowych,
 • analityk finansowy,
 • inspektor ds. kredytów,
 • konsultant finansowy,
 • specjalista ds. pozyskiwania funduszy.
4. Absolwent może podjąć pracę w następujących podmiotach:
 • służby ekonomiczno-finansowe przedsiębiorstw, w szczególności dział finansowy, dział controllingu, budżetowania, kontroli kosztów, analizy ekonomicznej,
 • instytucje finansowe, w szczególności banki, zakłady ubezpieczeń, towarzystwa funduszy inwestycyjnych, spółki leasingowe i faktoringowe,
 • firmy konsultingowe.
Informacje o specjalności
Informacje o specjalności

Studiując Finanse przedsiębiorstw i controlling na Wydziale Zarządzania UG poznasz zagadnienia teoretyczne oraz umiejętności praktyczne niezbędne do zarządzania finansami, przeprowadzania analizy ekonomicznej oraz controllingu operacyjnego i strategicznego w podmiotach gospodarczych.


Zdobędziesz szeroką wiedzę specjalistyczną z zakresu finansów przedsiębiorstw, analizy finansowej oraz metod efektywnego prognozowania i programowania rozwoju jednostek gospodarczych. Równocześnie nabędziesz wiedzę i umiejętności w obszarze wykorzystywania narzędzi informatycznych.

Lp. Przedmiot ECTS Roz. Suma Wyk. Ćw. Lab. Sem. Pra. Jednostka
ŁĄCZNIE - -
Z - zaliczenie, E - egzamin
« wróć