Strona główna » Rekrutacja
Aktualizacja: Czwartek, 08 czerwca 2017 roku, godz. 21:03
Kierunki studiów
Informatyka ekonomiczna
Studia:
Studia II stopnia
Kierunek:
Informatyka i ekonometria
Tryb studiów:
niestacjonarne
1. Absolwent posiada wiedzę z zakresu:
 • systemów ERP;
 • inżynierii oprogramowania;
 • projektowania systemów obiektowych;
 • bezpieczeństwa systemów i sieci komputerowych;
 • gospodarki elektronicznej;
 • zarządzania zasobami i usługami informatycznymi.
2. Absolwent posiada następujące umiejętności:
 • integrowania i wdrażania systemów ERP;
 • stosowania metod i technik inżynierii oprogramowania;
 • modelowania procesów biznesowych z użyciem języka UML i podejścia SOA;
 • zaawansowanego administrowania sieciami komputerowymi na poziomie CCNP;
 • projektowania elektronicznego obiegu dokumentów;
 • zarządzania usługami informatycznymi.
3. Absolwent może podjąć pracę na następujących stanowiskach pracy:
 • integrator systemów ERP;
 • projektant zaawansowanych systemów i usług informatycznych;
 • menedżer projektów informatycznych;
 • specjalista ds. bezpieczeństwa systemów i sieci komputerowych;
 • specjalista ds. elektronicznego obiegu dokumentów;
 • konsultant usług informatycznych.
4. Absolwent może podjąć pracę w następujących podmiotach:
 • irmy informatyczne;
 • małe, średnie i duże przedsiębiorstwa;
 • instytucje administracji państwowej i samorządowej;
 • instytucje finansowe i ubezpieczeniowe;
 • portale internetowe.

Lp. Przedmiot ECTS Roz. Suma Wyk. Ćw. Lab. Sem. Pra. Jednostka
ŁĄCZNIE - -
Z - zaliczenie, E - egzamin
« wróć