Strona główna » Rekrutacja
Program studiów

Biegły Rewident

Lp. Przedmiot ECTS Roz. Suma Wyk. Ćw. Lab. Sem. Pra. Jednostka
SEMESTR I
1. Finanse przedsiębiorstw II 4 E 10 10 Katedra Finansów Przedsiębiorstw
2. Koncepcje zarządzania 2 Z 8 8 Katedra Organizacji i Zarządzania
3. Nowoczesna bankowość i polityka pieniężna 8 E 18 18 Katedra Bankowości i Finansów
4. Rachunek kosztów II 4 Z/E 46 16 30 Katedra Rachunkowości
5. Rachunkowość finansowa II 5 E 10 10 Katedra Rachunkowości
6. Standardy sprawozdawczości finansowej 3 Z/E 46 16 30 Katedra Rachunkowości
7. Współczesne finanse publiczne 3 E 10 10 Katedra Bankowości i Finansów
8. Wstęp do prawa podatkowego i podatki pośrednie 1 E 16 16 Katedra Rachunkowości
RAZEM 30 - 164 104 60 0 0 0 -
SEMESTR II
1. Język angielski - specjalistyczny 2 Z 15 15 Centrum Języków Obcych
2. Konsolidacja sprawozdań finansowych 6 Z/E 30 14 16 Katedra Rachunkowości
3. Podatki bezpośrednie, podatki lokalne, prawo celne 6 Z/E 30 14 16 Katedra Rachunkowości
4. Rachunkowość instytucji finansowych 6 Z/E 32 16 16 Katedra Rachunkowości
5. Rachunkowość zarządcza 6 Z/E 30 14 16 Katedra Rachunkowości
6. Seminarium magisterskie 4 Z 14 14 Wydział Zarządzania
RAZEM 30 - 151 58 79 0 14 0 -
SEMESTR III
1. Budżetowanie 6 Z/E 30 10 20 Katedra Rachunkowości
2. Język angielski - specjalistyczny 2 Z 15 15 Centrum Języków Obcych
3. Praktyka zawodowa 3 Z 20 20 Wydział Zarządzania
4. Rachunkowość jednostek sektora finansów publicznych 8 Z/E 30 14 16 Katedra Rachunkowości
5. Seminarium magisterskie 6 Z 14 14 Wydział Zarządzania
6. Sprawozdawczość instytucji finansowych 10 Z/E 32 16 16 Katedra Rachunkowości
RAZEM 35 - 141 40 67 0 14 20 -
SEMESTR IV
1. Analiza finansowa 8 Z/E 30 14 16 Katedra Finansów Przedsiębiorstw / Katedra Rachunkowości
2. Etyka w biznesie 3 Z 15 15 Katedra Strategicznego Rozwoju
3. Rachunkowość jednostek w szczególnych sytuacjach 4 Z/E 30 10 20 Katedra Rachunkowości
4. Rewizja sprawozdań finansowych 5 Z/E 46 16 30 Katedra Finansów Przedsiębiorstw / Katedra Rachunkowości
5. Seminarium magisterskie 10 Z 14 14 Wydział Zarządzania
RAZEM 30 - 135 55 66 0 14 0 -
ŁĄCZNIE 125 - 591 257 272 0 42 20 -
Z - zaliczenie, E - egzamin « wróć