Strona główna » Rekrutacja
Program studiów

Aplikacje Informatyczne w Biznesie

Lp. Przedmiot ECTS Roz. Suma Wyk. Ćw. Lab. Sem. Pra. Jednostka
SEMESTR I
1. Adaptacyjne zarządzanie projektami w SCRUMie 3 Z 18 9 9 Katedra Informatyki Ekonomicznej
2. Badania operacyjne 2 Z 9 9 Katedra Ekonometrii
3. Hurtownie danych 3 Z/E 18 9 9 Katedra Informatyki Ekonomicznej
4. Informatyka bankowa 2 Z 9 9 Katedra Informatyki Ekonomicznej
5. Informatyka ekonomiczna 4 Z/E 18 9 9 Katedra Informatyki Ekonomicznej
6. Inwestycje w innowacje 2 Z 9 9 Katedra Inwestycji i Nieruchomości
7. Modelowanie procesów biznesowych w narzędziu ARIS 4 Z/E 18 9 9 Katedra Informatyki Ekonomicznej
8. System SAP ERP 4 Z/E 18 9 9 Katedra Informatyki Ekonomicznej
9. Systemy IT w małych przedsiębiorstwach 2 Z 9 9 Katedra Informatyki Ekonomicznej
10. Współpraca w zespole projektowym 2 Z 9 9 Katedra Informatyki Ekonomicznej
11. Wykład do wyboru 2 Z 9 9 Wydział Zarządzania
RAZEM 30 - 144 81 9 54 0 0 -
SEMESTR II
1. Analiza ryzyka w bezpieczeństwie informacji 2 Z 9 9 Katedra Informatyki Ekonomicznej
2. ERP w logistyce 3 Z 9 9 Katedra Informatyki Ekonomicznej
3. Inżynieria wymagań 3 E 9 9 Katedra Informatyki Ekonomicznej
4. Język angielski - specjalistyczny 2 Z 18 18 Centrum Języków Obcych
5. Modelowanie systemów informatycznych 4 Z/E 18 9 9 Katedra Informatyki Ekonomicznej
6. Seminarium magisterskie 2 Z 18 18 Wydział Zarządzania
7. Serwisy społecznościowe w biznesie 2 Z 9 9 Katedra Informatyki Ekonomicznej
8. Systemy CRM 3 E 9 9 Katedra Informatyki Ekonomicznej
9. Telepraca 2 Z 9 9 Katedra Informatyki Ekonomicznej
10. Wizualizacja danych 2 Z 9 9 Katedra Informatyki Ekonomicznej
11. Wykład do wyboru 2 Z 9 9 Wydział Zarządzania
12. Zarządzanie i optymalizacja procesów biznesowych 3 Z 9 9 Katedra Informatyki Ekonomicznej
RAZEM 30 - 135 54 18 45 18 0 -
SEMESTR III
1. Ekonomika Przedsięwzięć Informatycznych 2 Z 9 9 Katedra Informatyki Ekonomicznej
2. ERP w finansach 3 Z 9 9 Katedra Informatyki Ekonomicznej
3. Informatyka w administracji 2 Z 9 9 Katedra Informatyki Ekonomicznej
4. Internet rzeczy 2 Z 9 9 Katedra Informatyki Ekonomicznej
5. Język angielski - specjalistyczny 2 Z 18 18 Centrum Języków Obcych
6. Portale korporacyjne 3 E 9 9 Katedra Informatyki Ekonomicznej
7. Praktyka zawodowa 3 Z 160 160 Wydział Zarządzania
8. Seminarium magisterskie 2 Z 18 18 Wydział Zarządzania
9. Statystyczne badania rynkowe 4 Z/E 20 10 10 Katedra Statystyki
10. Systemy Business Intelligence 3 Z 9 9 Katedra Informatyki Ekonomicznej
11. Systemy CKM 2 Z 9 9 Katedra Informatyki Ekonomicznej
12. Wykład do wyboru 2 Z 9 9 Wydział Zarządzania
RAZEM 30 - 288 46 28 36 18 160 -
SEMESTR IV
1. Architektura korporacyjna IT 3 E 9 9 Katedra Informatyki Ekonomicznej
2. Audyt informatyczny w firmach IT 2 E 9 9 Katedra Informatyki Ekonomicznej
3. Big Data w biznesie 3 Z/E 18 9 9 Katedra Informatyki Ekonomicznej
4. ERP w zarządzaniu zasobami ludzkimi 2 Z 9 9 Katedra Informatyki Ekonomicznej
5. Etyka w biznesie 2 Z 9 9 Katedra Strategicznego Rozwoju
6. Kształtowanie wizerunku absolwenta na rynku pracy 1 Z 9 9 Katedra Organizacji i Zarządzania
7. Management and Leadership 1 Z 9 9 Katedra Informatyki Ekonomicznej
8. Seminarium magisterskie 8 Z 18 18 Wydział Zarządzania
9. Technologia Cloud Computing 2 Z 9 9 Katedra Informatyki Ekonomicznej
10. Tworzenie i rozwój startupów 1 Z 9 9 Katedra Informatyki Ekonomicznej
11. Wykład do wyboru 2 Z 9 9 Wydział Zarządzania
12. Zarządzanie projektem przy wsparciu systemu ERP 2 Z 9 9 Katedra Informatyki Ekonomicznej
13. Zarządzanie ryzykiem 1 E 9 9 Katedra Bankowości i Finansów / Katedra Strategicznego Rozwoju / Katedra Inwestycji i Nieruchomości
RAZEM 30 - 135 54 18 45 18 0 -
ŁĄCZNIE 120 - 702 235 73 180 54 160 -
Z - zaliczenie, E - egzamin « wróć