Strona główna » Rekrutacja
Program studiów

Analityka gospodarcza

Lp. Przedmiot ECTS Roz. Suma Wyk. Ćw. Lab. Sem. Pra. Jednostka
SEMESTR I
1. Analiza wielowymiarowa 6 Z/E 16 8 8 Katedra Statystyki
2. Ekonometria dynamiczna 6 Z/E 30 15 15 Katedra Ekonometrii
3. Koncepcje zarządzania 2 Z 8 8 Katedra Organizacji i Zarządzania
4. Metoda reprezentacyjna 6 Z/E 30 15 15 Katedra Statystyki
5. Techniki obliczeniowe 4 Z 30 30 Katedra Ekonometrii
6. Wprowadzenie do modelowania w ekonomii i finansach 6 Z/E 26 12 14 Katedra Ekonometrii
RAZEM 30 - 140 58 44 38 0 0 -
SEMESTR II
1. Analiza procesów makroekonomicznych 4 Z/E 20 10 10 Katedra Ekonometrii
2. Analiza procesów mikroekonomicznych 5 Z/E 25 10 15 Katedra Ekonometrii
3. Analiza rynków finansowych I 5 Z/E 25 10 15 Katedra Ekonometrii
4. Język angielski - specjalistyczny 2 Z 15 15 Centrum Języków Obcych
5. Prognozowanie 2 Z 15 15 Katedra Ekonometrii
6. Seminarium magisterskie 4 Z 12 12 Wydział Zarządzania
7. Sieci komputerowe 3 Z 15 15 Katedra Informatyki Ekonomicznej
8. Symulacje 3 Z 15 15 Katedra Ekonometrii / Katedra Statystyki
RAZEM 28 - 142 30 85 15 12 0 -
SEMESTR III
1. Analiza rynków finansowych II 2 Z 25 10 15 Katedra Ekonometrii
2. Analiza rynku 2 Z 15 15 Katedra Statystyki
3. Analizy regionalne 2 Z 25 10 15 Katedra Ekonometrii
4. Ekonometria finansowa 3 Z/E 15 5 10 Katedra Ekonometrii
5. Inżynieria oprogramowania 4 Z/E 30 15 15 Katedra Informatyki Ekonomicznej
6. Język angielski - specjalistyczny 2 Z 15 15 Centrum Języków Obcych
7. Negocjacje/Komunikacja interpersonalna 2 Z 15 15 Katedra Organizacji i Zarządzania / Katedra Marketingu
8. Ocena standingu przedsiębiorstwa 2 Z 8 8 Katedra Finansów Przedsiębiorstw
9. Praktyka zawodowa 3 Z 20 20 Wydział Zarządzania
10. Seminarium magisterskie 6 Z 15 15 Wydział Zarządzania
11. Statystyczne badania rynkowe 2 Z/E 20 10 10 Katedra Statystyki
12. Zarządzanie strategiczne 3 Z 15 15 Katedra Organizacji i Zarządzania / Katedra Strategicznego Rozwoju
RAZEM 33 - 218 88 95 0 15 20 -
SEMESTR IV
1. Analiza sytuacji decyzyjnych 5 Z 20 10 10 Katedra Ekonometrii
2. Analiza wielowymiarowa cech jakościowych 4 Z 15 15 Katedra Statystyki
3. Etyka w biznesie 3 Z 15 15 Katedra Strategicznego Rozwoju
4. Polityka gospodarcza 4 Z 15 15 Katedra Bankowości i Finansów
5. Seminarium magisterskie 10 Z 15 15 Wydział Zarządzania
6. Systemy informacyjne zarządzania 4 Z 30 15 15 Katedra Informatyki Ekonomicznej
RAZEM 30 - 110 55 40 0 15 0 -
ŁĄCZNIE 121 - 610 231 264 53 42 20 -
Z - zaliczenie, E - egzamin « wróć