Strona główna » Rekrutacja
Program studiów

Marketing

Lp. Przedmiot ECTS Roz. Suma Wyk. Ćw. Lab. Sem. Pra. Jednostka
SEMESTR I
1. Koncepcje zarządzania 4 Z 45 30 15 Katedra Organizacji i Zarządzania
2. Kreowanie wizerunku przedsiębiorstwa 6 Z 15 7 8 Katedra Marketingu
3. Makroekonomia 5 Z/E 30 20 10 Katedra Bankowości i Finansów / Wydział Ekonomiczny
4. Marketing II 2 E 14 14 Katedra Marketingu
5. Metody wspomagania decyzji biznesowych 4 Z 28 14 14 Katedra Ekonometrii / Katedra Statystyki
6. Prawo cywilne 3 Z 30 30 Wydział Prawa i Administracji
7. Zintegrowana komunikacja marketingowa 6 Z 15 7 8 Katedra Marketingu
RAZEM 30 - 177 122 55 0 0 0 -
SEMESTR II
1. Design w marketingu 3 Z 15 7 8 Katedra Marketingu
2. Jakościowe badania marketingowe 5 Z 15 7 8 Katedra Marketingu
3. Język angielski - specjalistyczny 2 Z 15 15 Centrum Języków Obcych
4. Media reklamowe 3 Z 15 7 8 Katedra Marketingu
5. Polityka marki 4 Z 15 7 8 Katedra Marketingu
6. Rachunkowość zarządcza 5 Z/E 28 14 14 Katedra Rachunkowości
7. Seminarium magisterskie 4 Z 14 14 Wydział Zarządzania
8. Zarządzanie inwestycjami przedsiębiorstw 4 Z 10 10 Katedra Inwestycji i Nieruchomości
RAZEM 30 - 127 52 61 0 14 0 -
SEMESTR III
1. Język angielski - specjalistyczny 2 Z 15 15 Centrum Języków Obcych
2. Koncepcje i metody zarządzania jakością 1 Z 12 12 Katedra Strategicznego Rozwoju
3. Marketing społeczny 2 Z 9 9 Katedra Marketingu
4. Ocena standingu przedsiębiorstwa 2 Z 8 8 Katedra Finansów Przedsiębiorstw
5. Praktyka zawodowa 3 Z 20 20 Wydział Zarządzania
6. Prawne i etyczne aspekty marketingu 4 Z 9 9 Katedra Marketingu
7. Public relations 2 Z 9 9 Katedra Marketingu
8. Seminarium magisterskie 6 Z 14 14 Wydział Zarządzania
9. Statystyczne badania rynkowe 4 Z/E 20 10 10 Katedra Statystyki
10. Zarządzanie procesami 4 Z/E 28 14 14 Katedra Organizacji i Zarządzania
11. Zarządzanie strategiczne 4 Z/E 32 14 18 Katedra Organizacji i Zarządzania / Katedra Strategicznego Rozwoju
RAZEM 34 - 176 64 66 12 14 20 -
SEMESTR IV
1. Ekonometria 4 Z 10 10 Katedra Ekonometrii
2. Etyka w zarządzaniu 3 Z 15 15 Katedra Strategicznego Rozwoju
3. Marketing innowacji 6 Z 6 6 Katedra Marketingu
4. Negocjacje/Komunikacja interpersonalna 3 Z 15 15 Katedra Organizacji i Zarządzania / Katedra Marketingu
5. Polityka gospodarcza 4 Z 15 15 Katedra Bankowości i Finansów
6. Seminarium magisterskie 10 Z 14 14 Wydział Zarządzania
RAZEM 30 - 75 55 6 0 14 0 -
ŁĄCZNIE 124 - 555 293 188 12 42 20 -
Z - zaliczenie, E - egzamin « wróć