Strona główna » Rekrutacja
Program studiów

Zarządzanie Rozwojem Przedsiębiorstwa

Lp. Przedmiot ECTS Roz. Suma Wyk. Ćw. Lab. Sem. Pra. Jednostka
SEMESTR I
1. Koncepcje zarządzania 4 Z 45 30 15 Katedra Organizacji i Zarządzania
2. Makroekonomia 5 Z/E 30 20 10 Katedra Bankowości i Finansów / Wydział Ekonomiczny
3. Marketing II 2 E 14 14 Katedra Marketingu
4. Metody wspomagania decyzji biznesowych 4 Z 28 14 14 Katedra Ekonometrii / Katedra Statystyki
5. Prawo cywilne 3 Z 30 30 Wydział Prawa i Administracji
6. Przedsiębiorczość 8 Z 16 8 8 Katedra Strategicznego Rozwoju
7. Venture capital 4 Z 8 8 Katedra Bankowości i Finansów / Katedra Strategicznego Rozwoju
RAZEM 30 - 171 116 55 0 0 0 -
SEMESTR II
1. Certyfikowany auditor zarządzania bezpieczeństwem pracy 3 Z 10 10 Katedra Strategicznego Rozwoju
2. Decyzje menedżerskie - warsztaty 4 Z 14 14 Katedra Strategicznego Rozwoju
3. Język angielski - specjalistyczny 2 Z 15 15 Centrum Języków Obcych
4. Rachunkowość zarządcza 5 Z/E 28 14 14 Katedra Rachunkowości
5. Seminarium magisterskie 4 Z 14 14 Wydział Zarządzania
6. Techniki planowania projektów 4 Z 16 8 8 Katedra Strategicznego Rozwoju
7. Zarządzanie inwestycjami przedsiębiorstw 4 Z 10 10 Katedra Inwestycji i Nieruchomości
8. Zarządzanie ryzykiem II 4 Z 16 8 8 Katedra Bankowości i Finansów / Katedra Strategicznego Rozwoju
RAZEM 30 - 123 40 59 10 14 0 -
SEMESTR III
1. Język angielski - specjalistyczny 2 Z 15 15 Centrum Języków Obcych
2. Koncepcje i metody zarządzania jakością 1 Z 12 12 Katedra Strategicznego Rozwoju
3. Ocena standingu przedsiębiorstwa 2 Z 8 8 Katedra Finansów Przedsiębiorstw
4. Pochodne instrumenty finansowe 2 Z 8 8 Katedra Strategicznego Rozwoju
5. Praktyka zawodowa 3 Z 20 20 Wydział Zarządzania
6. Seminarium magisterskie 6 Z 14 14 Wydział Zarządzania
7. Statystyczne badania rynkowe 4 Z/E 20 10 10 Katedra Statystyki
8. Zarządzanie procesami 4 Z/E 28 14 14 Katedra Organizacji i Zarządzania
9. Zarządzanie projektami UE 2 Z 8 8 Katedra Strategicznego Rozwoju
10. Zarządzanie strategiczne 4 Z/E 32 14 18 Katedra Organizacji i Zarządzania / Katedra Strategicznego Rozwoju
11. Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa II 3 Z 14 8 6 Katedra Strategicznego Rozwoju
RAZEM 33 - 179 62 71 12 14 20 -
SEMESTR IV
1. Ekonometria 4 Z 10 10 Katedra Ekonometrii
2. Etyka w zarządzaniu 3 Z 15 15 Katedra Strategicznego Rozwoju
3. Negocjacje/Komunikacja interpersonalna 3 Z 15 15 Katedra Organizacji i Zarządzania / Katedra Marketingu
4. Polityka gospodarcza 3 Z 15 15 Katedra Bankowości i Finansów
5. Projekty Lean Six Sigma 2 Z 8 8 Katedra Strategicznego Rozwoju
6. Seminarium magisterskie 10 Z 14 14 Wydział Zarządzania
7. Zarządzanie projektami II 4 Z 10 10 Katedra Strategicznego Rozwoju
8. Zarządzanie rozwojem pracownika 1 Z 12 12 Katedra Organizacji i Zarządzania
RAZEM 30 - 99 67 18 0 14 0 -
ŁĄCZNIE 123 - 572 285 203 22 42 20 -
Z - zaliczenie, E - egzamin « wróć