Strona główna » Rekrutacja
Program studiów

Finanse przedsiębiorstw i controlling

Lp. Przedmiot ECTS Roz. Suma Wyk. Ćw. Lab. Sem. Pra. Jednostka
SEMESTR I
1. Analiza instytucji kredytowych 2 Z 18 8 10 Katedra Finansów Przedsiębiorstw
2. Finanse przedsiębiorstw II 4 E 10 10 Katedra Finansów Przedsiębiorstw
3. Koncepcje zarządzania 2 Z 8 8 Katedra Organizacji i Zarządzania
4. Nowoczesna bankowość i polityka pieniężna 8 E 18 18 Katedra Bankowości i Finansów
5. Rachunek kosztów II 6 Z/E 30 15 15 Katedra Rachunkowości
6. Rachunkowość finansowa II 5 E 10 10 Katedra Rachunkowości
7. Współczesne finanse publiczne 3 E 10 10 Katedra Bankowości i Finansów
RAZEM 30 - 104 79 25 0 0 0 -
SEMESTR II
1. Corporate finance 3 Z 15 15 Katedra Finansów Przedsiębiorstw
2. Język angielski - specjalistyczny 2 Z 15 15 Centrum Języków Obcych
3. Nadzór korporacyjny 3 Z 10 10 Katedra Finansów Przedsiębiorstw
4. Narzędzia controllingu 3 Z 26 4 22 Katedra Finansów Przedsiębiorstw
5. Portfel inwestycyjny 5 Z 20 10 10 Katedra Bankowości i Finansów
6. Rachunkowość zarządcza 6 Z/E 20 10 10 Katedra Rachunkowości
7. Seminarium magisterskie 4 Z 14 14 Wydział Zarządzania
8. Standardy sprawozdawczości finansowej 6 Z/E 20 10 10 Katedra Rachunkowości
RAZEM 32 - 140 44 82 0 14 0 -
SEMESTR III
1. Język angielski - specjalistyczny 2 Z 15 15 Centrum Języków Obcych
2. Negocjacje/Komunikacja interpersonalna 2 Z 15 15 Katedra Organizacji i Zarządzania / Katedra Marketingu
3. Ocena standingu przedsiębiorstwa 2 Z 8 8 Katedra Finansów Przedsiębiorstw
4. Podstawy audytu wewnętrznego 2 Z 10 10 Katedra Finansów Przedsiębiorstw
5. Praktyka zawodowa 3 Z 20 20 Wydział Zarządzania
6. Relacje inwestorskie 3 Z 10 10 Katedra Finansów Przedsiębiorstw
7. Restrukturyzacja finansowa 5 Z/E 20 6 14 Katedra Finansów Przedsiębiorstw
8. Seminarium magisterskie 6 Z 14 14 Wydział Zarządzania
9. Statystyczne badania rynkowe 4 Z/E 20 10 10 Katedra Statystyki
10. Zarządzanie instytucjami kredytowymi 4 E 30 30 Katedra Bankowości i Finansów
11. Zarządzanie strategiczne 2 Z 15 15 Katedra Organizacji i Zarządzania / Katedra Strategicznego Rozwoju
RAZEM 35 - 177 119 24 0 14 20 -
SEMESTR IV
1. Etyka w biznesie 3 Z 15 15 Katedra Strategicznego Rozwoju
2. Polityka gospodarcza 4 Z 15 15 Katedra Bankowości i Finansów
3. Prawo finansowe 2 Z 15 15 Wydział Prawa i Administracji
4. Przygotowanie projektów inwestycyjnych 4 Z 10 10 Katedra Inwestycji i Nieruchomości
5. Rewizja finansowa 1 Z 14 14 Katedra Finansów Przedsiębiorstw
6. Seminarium magisterskie 10 Z 14 14 Wydział Zarządzania
7. Zarządzanie ryzykiem 5 E 10 10 Katedra Bankowości i Finansów / Katedra Strategicznego Rozwoju / Katedra Inwestycji i Nieruchomości
8. Zastosowania analizy ekonomicznej 1 Z 12 12 Katedra Finansów Przedsiębiorstw
RAZEM 30 - 105 79 12 0 14 0 -
ŁĄCZNIE 127 - 526 321 143 0 42 20 -
Z - zaliczenie, E - egzamin « wróć