Strona główna » Rekrutacja
Program studiów

Podatki i doradztwo podatkowe

Lp. Przedmiot ECTS Roz. Suma Wyk. Ćw. Lab. Sem. Pra. Jednostka
SEMESTR I
1. Instytucje prawa cywilnego w procesie zarządzania przedsiębiorstwem 4 E 20 20 Wydział Prawa i Administracji
2. Język angielski 2 18 18 Centrum Języków Obcych
3. Podstawy finansów publicznych 4 E 20 20 Katedra Bankowości i Finansów
4. Podstawy teorii podatku 2 E 10 10 Wydział Prawa i Administracji
5. Rachunkowość finansowa 5 E 30 10 20 Katedra Rachunkowości
6. System administracji podatkowej i skarbowej 2 E 10 10 Katedra Bankowości i Finansów
7. Wykład do wyboru 4 Z 28 28 Wydział Zarządzania
8. Wykładnia prawa podatkowego 5 E 25 15 10 Wydział Prawa i Administracji
9. Źródła prawa i legislacja podatkowa 2 E 10 10 Wydział Prawa i Administracji
RAZEM 30 - 171 123 48 0 0 0 -
SEMESTR II
1. Język angielski 2 18 18 Centrum Języków Obcych
2. Ordynacja podatkowa 5 E 30 10 20 Wydział Prawa i Administracji
3. Prawo spółek handlowych 3 E 20 20 Wydział Prawa i Administracji
4. Rachunek kosztów 4 E 32 16 16 Katedra Rachunkowości
5. Seminarium dyplomowe 5 Z 15 15 Wydział Zarządzania
6. Ubezpieczenia społeczne 2 E 12 12 Katedra Bankowości i Finansów
7. Wykład do wyboru 4 Z 28 28 Wydział Zarządzania
8. Wykonywanie i kontrola zobowiązań podatkowych 2 E 10 10 Wydział Prawa i Administracji
RAZEM 27 - 165 96 54 0 15 0 -
SEMESTR III
1. Opodatkowanie dochodu w prawie polskim 5 E 30 10 20 Katedra Bankowości i Finansów
2. Podatek od towarów i usług i podatek akcyzowy 5 E 30 10 20 Wydział Prawa i Administracji
3. Podatki i opłaty samorządowe 5 E 30 10 20 Katedra Bankowości i Finansów
4. Prowadzenie ksiąg podatkowych 2 E 16 16 Katedra Rachunkowości
5. Seminarium dyplomowe 6 Z 30 30 Wydział Zarządzania
6. Wykład do wyboru 5 Z 34 34 Wydział Zarządzania
7. Zarządzanie ryzykiem 2 E 15 15 Katedra Bankowości i Finansów / Katedra Strategicznego Rozwoju / Katedra Inwestycji i Nieruchomości
RAZEM 30 - 185 79 76 0 30 0 -
SEMESTR IV
1. Analiza podatkowa i planowanie podatkowe 5 30 10 20 Katedra Bankowości i Finansów / Wydział Prawa i Administracji
2. Postępowanie przed sądami administracyjnymi 4 20 10 10
3. Prawo celne i dewizowe 2 10 10
4. Prawo karne skarbowe 2 10 10
5. Seminarium dyplomowe 10 30 30 Wydział Zarządzania
6. Wykład do wyboru 5 34 34 Wydział Zarządzania
7. Wykład ogólnouczelniany 2 Z 14 14
RAZEM 30 - 148 88 30 0 30 0 -
ŁĄCZNIE 117 - 669 386 208 0 75 0 -
Z - zaliczenie, E - egzamin « wróć