Strona główna » Rekrutacja
Program studiów

Analiza Danych - Big Data

Lp. Przedmiot ECTS Roz. Suma Wyk. Ćw. Lab. Sem. Pra. Jednostka
SEMESTR I
1. Analiza wielowymiarowa 6 Z/E 16 8 8 Katedra Statystyki
2. Big Data 2 Z 8 8 Katedra Statystyki
3. Ekonometria dynamiczna 6 Z/E 30 15 15 Katedra Ekonometrii
4. Hurtownie danych 2 Z 12 12 Katedra Informatyki Ekonomicznej
5. Koncepcje zarządzania 2 Z 8 8 Katedra Organizacji i Zarządzania
6. Metoda reprezentacyjna 6 Z/E 30 15 15 Katedra Statystyki
7. Programowanie obliczeń 3 Z 16 16 Katedra Statystyki
8. Statystyczna analiza decyzji 3 Z 22 8 14 Katedra Statystyki
RAZEM 30 - 142 62 30 50 0 0 -
SEMESTR II
1. Analiza wielowymiarowa cech jakościowych 4 Z/E 16 8 8 Katedra Statystyki
2. Język angielski - specjalistyczny 2 Z 15 15 Centrum Języków Obcych
3. Język SQL 3 Z 16 16 Katedra Informatyki Ekonomicznej / Katedra Statystyki
4. Modele parametryczne 4 Z/E 30 15 15 Katedra Statystyki
5. Prognozowanie i symulacje 5 Z/E 30 15 15 Katedra Ekonometrii / Katedra Statystyki
6. Przygotowanie danych 3 Z 15 15 Katedra Statystyki
7. Seminarium magisterskie 4 Z 12 12 Wydział Zarządzania
8. Sieci komputerowe 3 Z 15 15 Katedra Informatyki Ekonomicznej
9. Techniki imputacji danych 2 Z 16 0 16 Katedra Statystyki
RAZEM 30 - 165 38 83 32 12 0 -
SEMESTR III
1. Analiza historii zdarzeń 1 Z 8 8 Katedra Statystyki
2. Analiza rynku 2 Z 15 15 Katedra Statystyki
3. Ekonometria finansowa 3 Z/E 15 5 10 Katedra Ekonometrii
4. Inżynieria oprogramowania 4 Z/E 30 15 15 Katedra Informatyki Ekonomicznej
5. Język angielski - specjalistyczny 2 Z 15 15 Centrum Języków Obcych
6. Metody sztucznej inteligencji 1 Z 8 8 Katedra Statystyki
7. Modele nieparametryczne 2 Z 10 10 Katedra Statystyki
8. Negocjacje/Komunikacja interpersonalna 2 Z 15 15 Katedra Organizacji i Zarządzania / Katedra Marketingu
9. Ocena standingu przedsiębiorstwa 2 Z 8 8 Katedra Finansów Przedsiębiorstw
10. Praktyka zawodowa 3 Z 20 20 Wydział Zarządzania
11. Seminarium magisterskie 6 Z 15 15 Wydział Zarządzania
12. Statystyczne badania rynkowe 4 Z/E 20 10 10 Katedra Statystyki
13. Zarządzanie strategiczne 3 Z 15 15 Katedra Organizacji i Zarządzania / Katedra Strategicznego Rozwoju
RAZEM 35 - 194 76 83 0 15 20 -
SEMESTR IV
1. Analiza sieci społecznościowych 2 E 10 10 Katedra Statystyki
2. Budowa modeli scoringowych 2 E 10 10 Katedra Statystyki
3. Cloud Computing - Obliczenia w chmurze 2 Z 15 15 Katedra Informatyki Ekonomicznej
4. Etyka w biznesie 3 Z 15 15 Katedra Strategicznego Rozwoju
5. Polityka gospodarcza 4 Z 15 15 Katedra Bankowości i Finansów
6. Seminarium magisterskie 10 Z 15 15 Wydział Zarządzania
7. Systemy informacyjne zarządzania 4 Z 30 15 15 Katedra Informatyki Ekonomicznej
8. Text mining 1 Z 8 8 Katedra Statystyki
9. Zaawansowane metody wizualizacji i raportowania danych 2 Z 8 8 Katedra Statystyki
RAZEM 30 - 126 45 51 15 15 0 -
ŁĄCZNIE 125 - 627 221 247 97 42 20 -
Z - zaliczenie, E - egzamin « wróć