Strona główna » Rekrutacja
Program studiów

Ubezpieczenia - studia interdyscyplinarne

Lp. Przedmiot ECTS Roz. Suma Wyk. Ćw. Lab. Sem. Pra. Jednostka
SEMESTR I
1. Autoprezentacja 2 Z 10 10 Katedra Organizacji i Zarządzania
2. Język angielski 2 Z 20 20 Centrum Języków Obcych
3. Nadzór ubezpieczeniowy 2 E 10 10 Wydział Prawa i Administracji
4. Podstawy prawa cywilnego i gospodarczego 4 E 20 20 Wydział Prawa i Administracji
5. Podstawy teorii ryzyka i ubezpieczeń 4 E 20 20 Katedra Bankowości i Finansów / Katedra Statystyki
6. Statystyka z demografią 5 Z 30 16 14 Katedra Statystyki
7. Stosunek ubezpieczeniowy 5 Z/E 24 14 10 Wydział Prawa i Administracji
8. Ubezpieczenia w polityce społecznej 2 Z 10 10 Katedra Bankowości i Finansów
9. Warunki prowadzenia działalności ubezpieczeniowej i pośrednictwa ubezpieczeniowego 4 E 20 10 10 Wydział Prawa i Administracji
RAZEM 30 - 164 100 64 0 0 0 -
SEMESTR II
1. Elementy matematyki finansowej 3 Z 20 10 10 Katedra Ekonometrii
2. Finanse w działalności gospodarczej 3 E 20 10 10 Katedra Finansów Przedsiębiorstw
3. Law, Finance and Insurance 2 Z 20 20 Centrum Języków Obcych
4. Negocjacje / komunikacja interpersonalna 2 Z 10 10 Katedra Marketingu
5. Ochrona klienta na rynku ubezpieczeniowym - obowiązki dystrybutorów 3 E 16 16 Wydział Prawa i Administracji
6. Ubezpieczenia majątkowe i osobowe - aspekty prawne 4 E 24 14 10 Wydział Prawa i Administracji
7. Ubezpieczenia na życie o charakterze inwestycyjnym - aspekty ekonomiczne 2 E 10 10 Katedra Bankowości i Finansów
8. Ubezpieczenia społeczne 4 Z 24 14 10 Katedra Bankowości i Finansów
9. Ubezpieczenia zdrowotne - publiczne i prywatne 3 Z 10 10 Wydział Prawa i Administracji
10. Wykład do wyboru 4 Z 28 28 Wydział Zarządzania
RAZEM 30 - 182 112 70 0 0 0 -
SEMESTR III
1. Finanse i rachunkowość zakładu ubezpieczeń 5 Z/E 38 22 16 Katedra Bankowości i Finansów / Katedra Rachunkowości
2. Law, Finance and Insurance 2 Z 20 20 Centrum Języków Obcych
3. Likwidacja szkód ubezpieczeniowych 3 E 20 10 10 Wydział Prawa i Administracji
4. Podatki w działalności na rynku ubezpieczeniowym 3 Z/E 20 10 10 Wydział Prawa i Administracji
5. Reasekuracja i koasekuracja 3 Z/E 20 10 10 Katedra Statystyki
6. Seminarium magisterskie 3 Z 16 16 Wydział Zarządzania
7. Tworzenie produktu ubezpieczeniowego 3 E 20 10 10 Katedra Bankowości i Finansów / Katedra Statystyki
8. Wykład do wyboru 8 Z 56 56 Wydział Zarządzania
RAZEM 30 - 210 118 76 0 16 0 -
SEMESTR IV
1. Działalność lokacyjna zakładu ubezpieczeń 2 Z 10 10 Katedra Bankowości i Finansów
2. Etyka w zawodzie brokera ubezpieczeniowego 2 E 10 10 Katedra Strategicznego Rozwoju
3. Law, Finance and Insurance 4 Z 20 20 Centrum Języków Obcych
4. Przestępczość ubezpieczeniowa 2 Z 10 10 Katedra Bankowości i Finansów
5. Seminarium magisterskie 9 Z 16 16 Wydział Zarządzania
6. Wykład do wyboru 8 Z 56 56 Wydział Zarządzania
7. Zarządzanie zakładem ubezpieczeń 3 E 20 10 10 Katedra Organizacji i Zarządzania
RAZEM 30 - 142 96 30 0 16 0 -
ŁĄCZNIE 120 - 698 426 240 0 32 0 -
Z - zaliczenie, E - egzamin « wróć