Strona główna » Rekrutacja
Program studiów

HR w organizacji

Lp. Przedmiot ECTS Roz. Suma Wyk. Ćw. Lab. Sem. Pra. Jednostka
SEMESTR I
1. Koncepcje zarządzania 4 Z/E 45 30 15 Katedra Organizacji i Zarządzania
2. Kultura organizacyjna 3 Z 10 10 Katedra Organizacji i Zarządzania
3. Makroekonomia 5 Z/E 30 20 10 Katedra Bankowości i Finansów / Wydział Ekonomiczny
4. Marketing II 2 E 14 14 Katedra Marketingu
5. Metody wspomagania decyzji biznesowych 4 Z 28 14 14 Katedra Ekonometrii / Katedra Statystyki
6. Prawo cywilne 3 Z 30 30 Wydział Prawa i Administracji
7. Przywództwo w organizacji 4 Z 10 10 Katedra Organizacji i Zarządzania
8. Zarządzanie kapitałem ludzkim 5 Z 22 10 12 Katedra Organizacji i Zarządzania
RAZEM 30 - 189 138 51 0 0 0 -
SEMESTR II
1. Employer Branding & Outplacement 2 Z 10 10 Katedra Organizacji i Zarządzania
2. Język angielski - specjalistyczny 2 Z 15 15 Centrum Języków Obcych
3. Metody budowania zespołu pracowniczego 4 Z 10 10 Katedra Organizacji i Zarządzania
4. Procesy decyzyjne w zarządzaniu (Gra symulacyjna) 2 Z 12 12 Katedra Organizacji i Zarządzania
5. Rachunkowość zarządcza 5 Z/E 28 14 14 Katedra Rachunkowości
6. Seminarium magisterskie 6 Z 14 14 Wydział Zarządzania
7. Strategiczny controlling personalny 5 Z 10 10 Katedra Organizacji i Zarządzania
8. Zarządzanie inwestycjami przedsiębiorstw 4 Z 10 10 Katedra Inwestycji i Nieruchomości
RAZEM 30 - 109 56 39 0 14 0 -
SEMESTR III
1. Język angielski - specjalistyczny 2 Z 15 15 Centrum Języków Obcych
2. Koncepcje i metody zarządzania jakością 1 Z 12 12 Katedra Strategicznego Rozwoju
3. Ocena standingu przedsiębiorstwa 2 Z 8 8 Katedra Finansów Przedsiębiorstw
4. Planowanie rozwoju i zarządzanie talentami 4 Z/E 28 14 14 Katedra Organizacji i Zarządzania
5. Praktyka zawodowa 3 Z 20 20 Wydział Zarządzania
6. Prawo pracy i podstawy administracji personalnej 4 Z/E 24 12 12 Katedra Organizacji i Zarządzania
7. Seminarium magisterskie 6 Z 14 14 Wydział Zarządzania
8. Statystyczne badania rynkowe 4 Z/E 20 10 10 Katedra Statystyki
9. Zarządzanie procesami 4 Z/E 28 14 14 Katedra Organizacji i Zarządzania
10. Zarządzanie projektami 1 Z 12 12 Katedra Organizacji i Zarządzania
RAZEM 31 - 181 70 65 12 14 20 -
SEMESTR IV
1. Budowanie wizerunku kandydata na rynku pracy 1 Z 12 12 Katedra Organizacji i Zarządzania
2. Ekonometria 4 Z 10 10 Katedra Ekonometrii
3. Etyka w zarządzaniu 3 Z 15 15 Katedra Strategicznego Rozwoju
4. HR Biznes Partner 3 Z 12 12 Katedra Organizacji i Zarządzania
5. Negocjacje / komunikacja interpersonalna 3 Z 15 15 Katedra Marketingu
6. Polityka gospodarcza 4 Z 15 15 Katedra Bankowości i Finansów
7. Seminarium magisterskie 10 Z 14 14 Wydział Zarządzania
8. Wartościowanie pracy 2 Z 12 12 Katedra Organizacji i Zarządzania
RAZEM 30 - 105 79 12 0 14 0 -
ŁĄCZNIE 121 - 584 343 167 12 42 20 -
Z - zaliczenie, E - egzamin « wróć