Strona główna » Robert Bęben
Robert Bęben
Robert Bęben

dr hab. Robert Bęben, prof. nadzw.

Funkcja:
Kierownik Katedry Marketingu
Stanowisko:
Profesor UG
127
(+48 58) 523 12 17

Konsultacje

Tydzień I:
Wtorek
godz. 08.10-09.40
pok. 127
Tydzień II:
Poniedziałek
godz. 08.10-09.40
pok. 127

Prowadzone przedmioty

 • Stacjonarne studia I stopnia
  • Marketing
  • Marketing na rynku kapitałowym
  • Marketing usług medycznych z analizą rynku
  • Polityka cenowa
  • Segmentacja rynku
 • Stacjonarne studia II stopnia
  • Seminarium magisterskie
 • Niestacjonarne studia II stopnia
  • Prawne i etyczne aspekty marketingu

Prowadzone seminaria

Seminarium licencjackie

Kierunek: Zarządzanie
Specjalność: Marketing

Tematyka seminarium obejmuje zagadnienia marketingu inwestorskiego, relacji z interesariuszami, nowych mediów reklamowych, zarządzania marketingowego i komunikacji marketingowej.

Kierunek: Zarządzanie
Specjalność: Marketing

Tematyka seminarium obejmuje zagadnienia marketingu inwestorskiego, relacji z interesariuszami, nowych mediów reklamowych, zarządzania marketingowego i komunikacji marketingowej.

Seminarium magisterskie

Kierunek: Zarządzanie
Specjalność: Marketing

Czynnikiem sukcesu na rynku pracy oraz w biznesie są kompetencje. Dlatego prace powstające w Katedrze Marketingu nawiązują do zagadnień związanych z praktyką gospodarczą i aktulanymi trendami rynkowymi. Nasi seminarzyści chętnie podejmuja tematy związane z: social mediami i marketingiem w Internecie, turystyką, eventami oraz tzw. branżą spotkań i czasu wolnego, marketingiem w sporcie, strategiami marketingowymi przedsiębiorstw, procesem decyzyjnym i zachowaniami nabywców, usługami finansowymi i strategiami pozyskiwania kapitału. Łączymy zainteresowania studenta z wybranymi obszarami praktyki. Wybierz mega interesujący temat i obroń pracę w Katedrze Marketingu.

Kierunek: Zarządzanie
Specjalność: Marketing

Marketing instutucji finansowych, strategie segmentacji rynku, marketing jednostek ochrony zdrowia

Egzaminy i zaliczenia

 • Marketing [w]
 • grupa: S23-01
  Czwartek 30.01.2020
  godz.: 08.45-09.30
  sala C-9
  E
  termin pierwszy

  grupa: S23-02
  Czwartek 30.01.2020
  godz.: 08.45-09.30
  sala C-9
  E
  termin pierwszy

  grupa: S23-03
  Czwartek 30.01.2020
  godz.: 08.45-09.30
  sala C-9
  E
  termin pierwszy

  grupa: S23-04
  Czwartek 30.01.2020
  godz.: 08.45-09.30
  sala C-9
  E
  termin pierwszy

  grupa: S23-05
  Czwartek 30.01.2020
  godz.: 08.45-09.30
  sala C-9
  E
  termin pierwszy

  grupa: S23-06
  Czwartek 30.01.2020
  godz.: 08.45-09.30
  sala C-9
  E
  termin pierwszy

 • Polityka cenowa [w]
 • grupa: S33-25
  Środa 22.01.2020
  godz.: 15.15-16.00
  sala B-23
  Z
  termin pierwszy

Publikacje