Strona główna » Sabina Nowak
Sabina Nowak

dr Sabina Nowak

Konsultacje

Prowadzone przedmioty

 • Stacjonarne studia I stopnia
  • Econometrics
  • Ekonometria
  • Modelowanie procesów finansowych
 • Stacjonarne studia II stopnia
  • Analiza rynków finansowych I
  • Modelowanie procesów i wspomaganie decyzji finansowych

Prowadzone seminaria

Seminarium licencjackie

Kierunek: Informatyka i ekonometria
Specjalność: Analityka gospodarcza

Tytuł seminarium: Modelowanie i prognozowanie rynków finansowych

Tematyka seminarium koncentruje się wokół modelowania i prognozowania procesów zachodzących na rynkach finansowych i obejmuje m.in. takie zagadnienia jak:

 • Analiza mikrostruktury rynku giełdowego (reguły organizacji handlu giełdowego, sposoby odkrywania ceny, ocena przejrzystości, efektywności oraz płynności rynków w podziale na rynki kierowane zleceniami, kierowane cenami oraz hybrydowe).
 • Ocena wpływu nierównowagi (niezbilansowania pomiędzy zleceniami kupna i sprzedaży) na zmiany cen instrumentów finansowych.
 • Badanie relacji cena akcji – wolumen obrotu.
 • Badanie efektywności informacyjnej rynku kapitałowego (w wersji słabej i półsilnej).
 • Badanie reakcji rynku na ogłoszenie informacji (prowadzone w ramach metodyki analizy zdarzeń).
 • Prognozowanie cen i stóp zwrotu z instrumentów finansowych na podstawie szeregów czasowych o różnej częstotliwości (również na podstawie danych śróddziennych) oraz ocena jakości uzyskanych prognoz.
 • Wycena aktywów w oparciu o modele czynnikowe.
 • Wykorzystanie metodyki kointegracji w badaniu związków pomiędzy światowymi rynkami finansowymi.

Przykładowe tematy prac licencjackich: 

 1. Znaczenie sposobu organizacji obrotu dla efektywności giełd papierów wartościowych – porównania międzynarodowe. 
 2. Porównanie mikrostruktury rynku podstawowego i alternatywnych systemów obrotu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
 3. Zmienność cen akcji a wolumen ich obrotu na przykładzie spółek z indeksu WIG30.
 4. Wpływ ogłoszenia informacji o dywidendzie na ceny i wielkość obrotów wybranych spółek notowanych na GPW w Warszawie S.A.
 5. Anomalie na rynku kapitałowym – porównanie rynków dojrzałych i wschodzących.
 6. Identyfikacja źródeł zmian cen akcji spółek z sektora bankowego przy użyciu modelu opartego na indykatorach transakcji.
   

Egzaminy i zaliczenia

 • Analiza rynków finansowych I [ćw]
 • grupa: S42-01
  Środa 08.06.2022
  godz.: 13.30-15.00
  sala A-119
  Z
  termin pierwszy

  grupa: S42-01
  Środa 07.09.2022
  godz.: 08.45-10.30
  sala 116
  Z
  termin drugi

 • Econometrics [ćw]
 • grupa: S21-61
  Piątek 17.06.2022
  godz.: 13.30-15.00
  sala WZ-206
  Z
  termin pierwszy

 • Econometrics [w]
 • grupa: S21-61
  Poniedziałek 27.06.2022
  godz.: 09.45-11.15
  sala A-119
  E
  termin pierwszy

  grupa: S21-61
  Środa 07.09.2022
  godz.: 10.30-12.15
  sala 116
  E
  termin drugi

 • Ekonometria [w]
 • grupa: S11-01
  Poniedziałek 27.06.2022
  godz.: 11.30-13.00
  sala B-4
  E
  termin pierwszy

  grupa: S11-02
  Poniedziałek 27.06.2022
  godz.: 11.30-13.00
  sala B-4
  E
  termin pierwszy

  grupa: S11-03
  Poniedziałek 27.06.2022
  godz.: 11.30-13.00
  sala B-4
  E
  termin pierwszy

  grupa: S11-01
  Środa 14.09.2022
  godz.: 11.30-13.00
  sala WZ-Aula
  E
  termin drugi

  grupa: S11-02
  Środa 14.09.2022
  godz.: 11.30-13.00
  sala WZ-Aula
  E
  termin drugi

  grupa: S11-03
  Środa 14.09.2022
  godz.: 11.30-13.00
  sala WZ-Aula
  E
  termin drugi

 • Modelowanie procesów finansowych [lab]
 • grupa: S32-21
  Środa 08.06.2022
  godz.: 11.30-13.00
  sala WZ-304
  Z
  termin pierwszy

 • Modelowanie procesów i wspomaganie decyzji finansowych [ćw]
 • grupa: S51-21
  Środa 15.06.2022
  godz.: 13.30-15.00
  sala A-238
  Z
  termin pierwszy

Publikacje