Strona główna » Sebastian Susmarski
Sebastian Susmarski
Sebastian Susmarski
Aktualizacja: Wtorek, 05 września 2017 roku, godz. 12:07

dr Sebastian Susmarski

Stanowisko:
Adiunkt
202
(+48 58) 523 14 60

Konsultacje

Tydzień I:
Środa
godz. 09.00-09.45
pok. 202
Tydzień I:
Czwartek
godz. 14.30-15.15
pok. 202
Tydzień II:
Środa
godz. 09.00-09.45
pok. 202
Tydzień II:
Czwartek
godz. 14.30-15.15
pok. 202

Prowadzone przedmioty

 • Stacjonarne studia I stopnia
  • Analiza podatkowa
  • Controlling finansowy w przedsiębiorstwie
  • Controlling w sektorze publicznym
  • System podatkowy w Polsce na tle systemów podatkowych w wybranych krajach UE
 • Niestacjonarne studia I stopnia
  • Analiza podatkowa
  • Controlling finansowy w przedsiębiorstwie
  • Finanse
  • Seminarium licencjackie
  • System podatkowy w Polsce
 • Niestacjonarne studia II stopnia
  • Analiza podatkowa i planowanie podatkowe

Prowadzone seminaria

Seminarium licencjackie

Kierunek: Finanse i rachunkowość
Specjalność: Finanse i ubezpieczenia

Krótka charakterystyka tematyki seminarium:

Tematyka prac licencjackich powinna być skoncentrowana na problematyce finansowej i ubezpieczeniowej. W sposób szczególny powinna skupiać się na:

 • gospodarce finansowej podmiotów sektora publicznego i jej ocenie,
 • dochodach i wydatkach budżetu państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego,
 • deficycie budżetu państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego oraz źródłom finansowania,
 • finansowaniu nauki i edukacji,
 • finansowaniu ochrony zdrowia,
 • finansowaniu podmiotów sektora prywatnego, w tym przedsiębiorstw,
 • ubezpieczeniach zdrowotnych i społecznych,
 • finansowaniu projektów ze środków UE oraz programów pomocowych.

Egzaminy i zaliczenia

 • Controlling finansowy w przedsiębiorstwie [w]
 • grupa: S24-01
  Poniedziałek 28.01.2019
  godz.: 15.15-16.00
  sala WZ-130
  E
  termin pierwszy

  grupa: N24-01
  Niedziela 03.02.2019
  godz.: 09.45-10.30
  sala C-20
  E
  termin pierwszy

  grupa: N24-01
  Niedziela 03.03.2019
  godz.: 17.00-17.45
  sala 202
  E
  termin drugi

 • System podatkowy w Polsce [w]
 • grupa: N21-01
  Niedziela 03.02.2019
  godz.: 09.45-10.30
  sala C-20
  E
  termin pierwszy

  grupa: N21-02
  Niedziela 03.02.2019
  godz.: 09.45-10.30
  sala C-20
  E
  termin pierwszy

  grupa: N21-03
  Niedziela 03.02.2019
  godz.: 09.45-10.30
  sala C-20
  E
  termin pierwszy

  grupa: N21-04
  Niedziela 03.02.2019
  godz.: 09.45-10.30
  sala C-20
  E
  termin pierwszy

  grupa: N21-05
  Niedziela 03.02.2019
  godz.: 09.45-10.30
  sala C-20
  E
  termin pierwszy

  grupa: N21-06
  Niedziela 03.02.2019
  godz.: 09.45-10.30
  sala C-20
  E
  termin pierwszy

  grupa: N21-01
  Niedziela 03.03.2019
  godz.: 12.15-13.00
  sala 202
  E
  termin drugi

  grupa: N21-02
  Niedziela 03.03.2019
  godz.: 12.15-13.00
  sala 202
  E
  termin drugi

  grupa: N21-03
  Niedziela 03.03.2019
  godz.: 12.15-13.00
  sala 202
  E
  termin drugi

  grupa: N21-04
  Niedziela 03.03.2019
  godz.: 12.15-13.00
  sala 202
  E
  termin drugi

  grupa: N21-05
  Niedziela 03.03.2019
  godz.: 12.15-13.00
  sala 202
  E
  termin drugi

  grupa: N21-06
  Niedziela 03.03.2019
  godz.: 12.15-13.00
  sala 202
  E
  termin drugi

 • System podatkowy w Polsce na tle systemów podatkowych w wybranych krajach UE [w]
 • grupa: S21-01
  Poniedziałek 28.01.2019
  godz.: 16.00-16.45
  sala WZ-Aula
  Z
  termin pierwszy

  grupa: S21-02
  Poniedziałek 28.01.2019
  godz.: 16.00-16.45
  sala WZ-Aula
  Z
  termin pierwszy

  grupa: S21-03
  Poniedziałek 28.01.2019
  godz.: 16.00-16.45
  sala WZ-Aula
  Z
  termin pierwszy

  grupa: S21-04
  Poniedziałek 28.01.2019
  godz.: 16.00-16.45
  sala WZ-Aula
  Z
  termin pierwszy

  grupa: S21-05
  Poniedziałek 28.01.2019
  godz.: 16.00-16.45
  sala WZ-Aula
  Z
  termin pierwszy

  grupa: S21-01
  Czwartek 28.02.2019
  godz.: 14.15-15.00
  sala 202
  E
  termin pierwszy

  grupa: S21-02
  Czwartek 28.02.2019
  godz.: 14.15-15.00
  sala 202
  E
  termin pierwszy

  grupa: S21-03
  Czwartek 28.02.2019
  godz.: 14.15-15.00
  sala 202
  E
  termin pierwszy

  grupa: S21-04
  Czwartek 28.02.2019
  godz.: 14.15-15.00
  sala 202
  E
  termin pierwszy

  grupa: S21-05
  Czwartek 28.02.2019
  godz.: 14.15-15.00
  sala 202
  E
  termin pierwszy

Publikacje