Strona główna » Sebastian Susmarski
Sebastian Susmarski
Sebastian Susmarski

dr Sebastian Susmarski

Stanowisko:
Adiunkt
202
(+48 58) 523 14 60

Konsultacje

Tydzień I:
Poniedziałek
godz. 15.00-15.45
pok. 202
Tydzień I:
Środa
godz. 08.30-09.15
pok. 202
Tydzień II:
Poniedziałek
godz. 15.00-15.45
pok. 202
Tydzień II:
Środa
godz. 08.30-09.15
pok. 202

Prowadzone przedmioty

 • Stacjonarne studia I stopnia
  • Analiza podatkowa
  • Controlling finansowy w przedsiębiorstwie
  • Controlling w sektorze publicznym
  • System podatkowy w Polsce na tle systemów podatkowych w wybranych krajach UE
 • Niestacjonarne studia I stopnia
  • Analiza podatkowa
  • Controlling finansowy w przedsiębiorstwie
  • Finanse
  • Seminarium licencjackie
  • System podatkowy w Polsce
 • Niestacjonarne studia II stopnia
  • Analiza podatkowa i planowanie podatkowe

Prowadzone seminaria

Seminarium licencjackie

Kierunek: Finanse i rachunkowość
Specjalność: Finanse i ubezpieczenia

Krótka charakterystyka tematyki seminarium:

Tematyka prac licencjackich powinna być skoncentrowana na problematyce finansowej i ubezpieczeniowej. W sposób szczególny powinna skupiać się na:

 • gospodarce finansowej podmiotów sektora publicznego i jej ocenie,
 • dochodach i wydatkach budżetu państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego,
 • deficycie budżetu państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego oraz źródłom finansowania,
 • finansowaniu nauki i edukacji,
 • finansowaniu ochrony zdrowia,
 • finansowaniu podmiotów sektora prywatnego, w tym przedsiębiorstw,
 • ubezpieczeniach zdrowotnych i społecznych,
 • finansowaniu projektów ze środków UE oraz programów pomocowych.

Egzaminy i zaliczenia

 • Analiza podatkowa [ćw]
 • grupa: S34-01
  Czwartek 30.05.2019
  godz.: 17.00-18.30
  sala C-21
  Z
  termin pierwszy

  grupa: N34-01
  Sobota 08.06.2019
  godz.: 13.30-16.45
  sala WZ-213
  Z
  termin pierwszy

 • Analiza podatkowa i planowanie podatkowe [ćw]
 • grupa: N54-03
  Sobota 01.06.2019
  godz.: 14.15-19.30
  sala C-4
  Z
  termin pierwszy

  grupa: N54-01
  Niedziela 02.06.2019
  godz.: 08.45-13.00
  sala B-23
  Z
  termin pierwszy

  grupa: N54-02
  Niedziela 02.06.2019
  godz.: 13.30-17.45
  sala B-23
  Z
  termin pierwszy

 • Controlling w sektorze publicznym [w]
 • grupa: S31-41
  Środa 05.06.2019
  godz.: 13.30-15.00
  sala WZ-213
  Z
  termin pierwszy

 • Finanse [w]
 • grupa: N13-01
  Sobota 15.06.2019
  godz.: 09.45-10.30
  sala A-321
  E
  termin pierwszy

  grupa: N13-02
  Sobota 15.06.2019
  godz.: 09.45-10.30
  sala A-321
  E
  termin pierwszy

  grupa: N13-01
  Niedziela 15.09.2019
  godz.: 08.45-09.30
  sala C-20
  E
  termin drugi

  grupa: N13-02
  Niedziela 15.09.2019
  godz.: 08.45-09.30
  sala C-20
  E
  termin drugi

 • Seminarium licencjackie []
 • grupa: N34-01
  Niedziela 09.06.2019
  godz.: 15.15-19.30
  sala 202
  Z
  termin pierwszy

Publikacje