Strona główna » Sebastian Susmarski
Sebastian Susmarski
Sebastian Susmarski

dr Sebastian Susmarski

Konsultacje

Tydzień I:
Poniedziałek
godz. 14.30-15.15
pok. 202
Tydzień I:
Środa
godz. 09.00-09.45
pok. 202
Tydzień II:
Poniedziałek
godz. 14.30-15.15
pok. 202
Tydzień II:
Środa
godz. 09.00-09.45
pok. 202

Prowadzone przedmioty

 • Stacjonarne studia I stopnia
  • Finanse publiczne
 • Niestacjonarne studia I stopnia
  • System podatkowy w Polsce
 • Niestacjonarne studia II stopnia
  • Finanse publiczne II

Prowadzone seminaria

Seminarium licencjackie

Kierunek: Finanse i rachunkowość
Specjalność: Finanse i ubezpieczenia

Krótka charakterystyka tematyki seminarium:

Tematyka prac licencjackich powinna być skoncentrowana na problematyce finansowej i ubezpieczeniowej. W sposób szczególny powinna skupiać się na:

 • gospodarce finansowej podmiotów sektora publicznego i jej ocenie,
 • dochodach i wydatkach budżetu państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego,
 • deficycie budżetu państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego oraz źródłom finansowania,
 • finansowaniu nauki i edukacji,
 • finansowaniu ochrony zdrowia,
 • finansowaniu podmiotów sektora prywatnego, w tym przedsiębiorstw,
 • ubezpieczeniach zdrowotnych i społecznych,
 • finansowaniu projektów ze środków UE oraz programów pomocowych.

Egzaminy i zaliczenia

  W chwili obecnej terminy egzaminów i zaliczeń nie zostały jeszcze wprowadzone.

Publikacje