Strona główna » SKAD 2020
KOMITET NAUKOWY KONFERENCJI

PRZEWODNICZĄCY

Prof. dr hab. Krzysztof Jajuga
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

CZŁONKOWIE

Dr hab. Grażyna Dehnel, prof. UEP
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Dr hab. Andrzej Dudek, prof. UE
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Dr hab. Krzysztof Najman, prof. UG
Uniwersytet Gdański

Dr hab. Barbara Pawełek, prof. UEK
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Prof. dr hab. Józef Pociecha
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Prof. dr hab. Andrzej Sokołowski
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Prof. dr hab. Marek Walesiak
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu