Strona główna » SKAD 2020
WAŻNE DATY
  • TERMIN KONFERENCJI

07-09.09.2020

  • Termin zgłoszenia uczestnictwa i streszczenia referatu

15.07.2020

  • Kwalifikacja referatów

do 31.07.2020

  • Termin wniesienia opłaty konferencyjnej

01.08.2020

  • Termin nadsyłania tekstów artykułów do publikacji

30.10.2020