Strona główna » SKAD 2020
OPŁATA KONFERENCYJNA

150 złotych

Wpłaty należy dokonać na konto:

Bank Pekao S.A. Oddział w Gdańsku IV
ul. Kołobrzeska 43,
59 1240 1271 1111 0010 4368 2415

Swift: PKOPPLPW
IBAN: PL 59 1240 1271 1111 0010 4368 2415

W tytule należy podać: 512-Z100-KZ0A-20
wraz z imieniem i nazwiskiem uczestnika.

Termin wniesienia opłaty konferencyjnej:
1 sierpnia 2020 roku

Opłata konferencyjna pokrywa koszty:
Przygotowania publikacji:

Monografi Wydawnictwa Springer