Strona główna » Zarządzanie Nieruchomościami i Projektami Deweloperskimi
Zarządzanie Nieruchomościami i Projektami Deweloperskimi
Program studiów (2021/2022)

Lp.

Nazwa przedmiotu Liczba godzin

Liczba punktów ECTS

Rodzaj zajęć Forma zaliczenia
1  ASPEKTY PRAWNE 44 6 wykład zaliczenie
   Prawo nieruchomości        
   Gospodarka przestrzenna        
   Gospodarka nieruchomościami        
   Gospodarka mieszkaniowa i prawo spółdzielcze        
   Podatki i opłaty związane z nieruchomościami         
2  ASPEKTY EKONOMICZNE 26 4 wykład zaliczenie
   Ekonomiczne podstawy rynku nieruchomości        
   Podstawy matematyki finansowej        
   Ocena opłacalności inwestycji        
   Finansowanie inwestycji i nieruchomości        
3  ASPEKTY TECHNICZNE 20 3 wykład zaliczenie
   Elementy wiedzy technicznej i budownictwa        
   Podstawy kosztorysowania        
   Podstawy pomiaru powierzchni        
   Zielone budynki (Green Buildings Certification)        
4  DZIAŁALNOŚĆ DEWELOPERSKA - PODSTAWY  20 3 wykład zaliczenie
   Działalność deweloperska - proces działalności        
   Specyfika działalności deweloperskiej         
   Wprowadzenie do studium wykonalności inwestycji         
5  PODSTAWY ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI 10 2 wykład zaliczenie
   Wprowadzenie do problematyki zarządzania   nieruchomościami        
   Facility Management        
6  DZIAŁALNOŚĆ DEWELOPERSKA - NARZĘDZIA 26 4 ćwiczenia zaliczenie
   Analiza lokalizacji  (Catchment Area)        
   Organizacja i zarządzanie realizacją projektów inwestycyjnych (FIDIC)        
   Podstawy wyceny nieruchomości        
   Studium wykonalności inwestycji        
7  DZIAŁALNOŚĆ DEWELOPERSKA - STUDIA PRZYPADKÓW 28 4 wykład zaliczenie
   Inwestycje mieszkaniowe        
   Inwestycje w obiekty hotelowe        
   Inwestycje komercyjne        
   Inwestycje infrastrukturalne (PPP, BOT)        
   Inwestycje "land development"        
8  ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI - NARZĘDZIA 18 2 ćwiczenia zaliczenie
   Podstawy komercjalizacji powierzchni biurowych         
   Podstawy komercjalizacji powierzchni handlowych         
   Plan zarządzania nieruchomością        
9  ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI - STUDIA PRZYPADKÓW 34 5 wykład zaliczenie
   Zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymi        
   Zarządzanie nieruchomościami handlowymi        
   Zarządzanie nieruchomościami biurowymi         
   Zarządzanie nieruchomościami logistycznymi         
   Zarządzanie zasobami nieruchomościowymi        
   Zarządzanie portfelem nieruchomości klienta (Real Estate Portfolio Management)        
10  SEMINARIUM  10 2 seminarium zaliczenie
  ŁĄCZNIE 236 35