Strona główna » Zarządzanie Nieruchomościami i Projektami Deweloperskimi
Zarządzanie Nieruchomościami i Projektami Deweloperskimi
Program studiów (2019/2020)

Lp.

Nazwa przedmiotu Liczba godzin Liczba punktów ECTS
ASPEKTY PRAWNE
1 Prawo nieruchomości 12 3
2 Gospodarka przestrzenna 6 2
3 Gospodarka nieruchomościami 12 3
4 Gospodarka mieszkaniowa i prawo spółdzielcze 10 2
ASPEKTY EKONOMICZNE
1 Ekonomiczne podstawy rynku nieruchomości 8 2
2 Podstawy matematyki finansowej 4 1
3 Ocena opłacalności inwestycji 6 2
4 Finansowanie inwestycji i nieruchomości 8 2
ASPEKTY TECHNICZNE
1 Elementy wiedzy technicznej i budownictwa 8 2
2 Podstawy kosztorysowania 4 1
3 Podstawy pomiaru powierzchni 4 1
4 Zielone budynki (Green Buildings Certification) 4 1
DZIAŁALNOŚĆ DEWELOPERSKA
1 Działalność deweloperska - pojęcia i klasyfikacje, cykl inwestycyjny 8 2
2 Specyfika działalności deweloperskiej  4 1
3 Analiza lokalizacji  (Catchment Area) 6 2
4 Organizacja i zarządzanie realizacją projektów inwestycyjnych (FIDIC) 4 1
5 Przygotowanie studium wykonalności inwestycji 16 3
6 Inwestycje mieszkaniowe - studia przypadków 8 2
7 Inwestycje w obiekty hotelowe - studia przypadków  4 1
8 Inwestycje komercyjne - studia przypadków 6 2
9 Inwestycje infrastrukturalne (PPP, BOT) - studia przypadków 4 1
10 Inwestycje "land development" - studia przypadków 6 2
ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI
1 Wprowadzenie do problematyki zarządzania nieruchomościami 4 1
2 Podstawy komercjalizacji powierzchni biurowych  4 1
3 Podstawy komercjalizacji powierzchni handlowych  4 1
4 Podstawy wyceny nieruchomości 8 2
5 Facility Management 6 2
6 Podatki i opłaty związane z nieruchomościami 4 1
7 Zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymi 10 2
8 Zarządzanie nieruchomościami handlowymi 6 2
9 Zarządzanie nieruchomościami biurowymi  6 2
10 Zarządzanie nieruchomościami logistycznymi  4 1
11 Zarządzanie zasobami nieruchomościowymi 4 1
12 Zarządzanie portfelem nieruchomości klienta (Real Estate Portfolio Management) 4 1
13 Plan zarządzania nieruchomością 10 2
SEMINARIUM 10 17
  Razem 236 75