Strona główna » Zarządzanie Nieruchomościami i Projektami Deweloperskimi
Zarządzanie Nieruchomościami i Projektami Deweloperskimi
Program studiów (2023/2024)

Lp.

Nazwa przedmiotu Liczba godzin

Liczba punktów ECTS

Rodzaj zajęć Forma zaliczenia
1  ASPEKTY PRAWNE 30 5 konwersatorium zaliczenie
   Prawo nieruchomości        
   Gospodarka przestrzenna        
   Gospodarka nieruchomościami        
   Gospodarka mieszkaniowa i prawo spółdzielcze        
   Podatki i opłaty związane z nieruchomościami         
2  ASPEKTY EKONOMICZNE 22 3 konwersatorium zaliczenie
   Ekonomiczne podstawy rynku nieruchomości        
   Podstawy matematyki finansowej        
   Ocena opłacalności inwestycji        
   Finansowanie inwestycji i nieruchomości        
3  ASPEKTY TECHNICZNE 22 3 konwersatorium zaliczenie
   Elementy wiedzy technicznej i budownictwa        
   Podstawy kosztorysowania        
   Podstawy pomiaru powierzchni        
   Zielone budynki (Green Buildings Certification)        
4  DZIAŁALNOŚĆ DEWELOPERSKA - PODSTAWY  16 2 konwersatorium zaliczenie
   Działalność deweloperska - proces działalności        
   Specyfika działalności deweloperskiej         
   Wprowadzenie do studium wykonalności inwestycji         
5  PODSTAWY ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI 8 1 konwersatorium zaliczenie
   Wprowadzenie do problematyki zarządzania   nieruchomościami        
   Facility Management        
Liczba godzin i punktów ECTS po I semestrze 98 14  
1  DZIAŁALNOŚĆ DEWELOPERSKA - NARZĘDZIA 24 4 ćwiczenia zaliczenie
   Analiza lokalizacji  (Catchment Area)        
   Organizacja i zarządzanie realizacją projektów inwestycyjnych (FIDIC)        
   Podstawy wyceny nieruchomości        
   Studium wykonalności inwestycji        
2  DZIAŁALNOŚĆ DEWELOPERSKA - STUDIA PRZYPADKÓW 26 4 konwersatorium zaliczenie
   Inwestycje mieszkaniowe        
   Inwestycje w obiekty hotelowe        
   Inwestycje komercyjne        
   Inwestycje infrastrukturalne (PPP, BOT)        
   Inwestycje "land development"        
3  ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI - NARZĘDZIA 20 3 ćwiczenia zaliczenie
   Podstawy komercjalizacji powierzchni biurowych         
   Podstawy komercjalizacji powierzchni handlowych         
   Plan zarządzania nieruchomością        
4  ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI - STUDIA PRZYPADKÓW 32 5 konwersatorium zaliczenie
   Zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymi        
   Zarządzanie nieruchomościami handlowymi        
   Zarządzanie nieruchomościami biurowymi         
   Zarządzanie nieruchomościami logistycznymi         
   Zarządzanie zasobami nieruchomościowymi        
   Zarządzanie portfelem nieruchomości klienta (Real Estate Portfolio Management)        
Liczba godzin i punktów ECTS po II semestrze 102 16  
ŁĄCZNIE 200 30