Strona główna » Zarządzanie Nieruchomościami i Projektami Deweloperskimi
Zarządzanie Nieruchomościami i Projektami Deweloperskimi
Rozkład zajęć (2019/2020)

Ostatnia aktualizacja planu: Piątek, 30 września 2022 roku, godz. 10:45

Obecnie mamy drugi tydzień.

plik pdf

plik csv

SPOD Sobota, 08.10.2022
10.30-11.15
 • dr Małgorzata Rymarzak, sala C-21
Uroczysta inauguracja , sala C-21, dr Małgorzata Rymarzak
11.30-12.15
 • Magdalena Reńska, sala C-21 [w]
Działalność deweloperska - Specyfika działalności deweloperskiej [w], sala C-21, Magdalena Reńska
12.15-13.00
13.30-14.15
14.15-15.00
SPOD Niedziela, 09.10.2022
09.45-10.30
 • Monika Żelazkiewicz, sala C-21 [w]
Aspekty techniczne - Elementy wiedzy technicznej i budownictwa [w], sala C-21, Monika Żelazkiewicz
10.30-11.15
11.30-12.15
12.15-13.00
13.30-14.15
 • prof. uczelni, dr hab. Dariusz Trojanowski, sala C-21 [w]
Aspekty ekonomiczne - Ekonomiczne podstawy rynku nieruchomości [w], sala C-21, prof. uczelni, dr hab. Dariusz Trojanowski
14.15-15.00
15.15-16.00
16.00-16.45
17.00-17.45
17.45-18.30
SPOD Sobota, 22.10.2022
09.45-10.30
 • Monika Żelazkiewicz, sala C-21 [w]
Aspekty techniczne - Elementy wiedzy technicznej i budownictwa [w], sala C-21, Monika Żelazkiewicz
10.30-11.15
11.30-12.15
 • mgr Grzegorz Dobrowolski, sala C-21 [w]
 • Szymon Sędek, sala C-21 [w]
Aspekty prawne - Prawo nieruchomości [w], Wykładowcy
12.15-13.00
13.30-14.15
14.15-15.00
 • mgr Grzegorz Dobrowolski, sala C-21 [w]
Aspekty prawne - Prawo nieruchomości [w], sala C-21, mgr Grzegorz Dobrowolski
15.15-16.00
SPOD Niedziela, 23.10.2022
09.45-10.30
 • prof. uczelni, dr hab. Anna Wojewnik-Filipkowska, sala C-21 [w]
Aspekty ekonomiczne - Podstawy matematyki finansowej [w], sala C-21, prof. uczelni, dr hab. Anna Wojewnik-Filipkowska
10.30-11.15
11.30-12.15
 • mgr Grzegorz Dobrowolski, sala C-21 [w]
Aspekty prawne - Gospodarka nieruchomościami [w], sala C-21, mgr Grzegorz Dobrowolski
12.15-13.00
13.30-14.15
14.15-15.00
15.15-16.00
 • prof. uczelni, dr hab. Anna Wojewnik-Filipkowska, sala C-21 [w]
Aspekty ekonomiczne - Finansowanie inwestycji i nieruchomości [w], sala C-21, prof. uczelni, dr hab. Anna Wojewnik-Filipkowska
16.00-16.45
SPOD Sobota, 05.11.2022
11.30-12.15
 • Agnieszka Krzekotowska, sala C-21 [w]
Podstawy zarządzania nieruchomościami - Wprowadzenie do problematyki zarządzania nieruchomościami [w], sala C-21, Agnieszka Krzekotowska
12.15-13.00
13.30-14.15
14.15-15.00
15.15-16.00
 • Renata Hartle, sala C-21 [w]
Aspekty techniczne - Elementy wiedzy technicznej i budownictwa [w], sala C-21, Renata Hartle
16.00-16.45
SPOD Niedziela, 06.11.2022
08.45-09.30
 • Szymon Sędek, sala C-21 [w]
 • mgr Grzegorz Dobrowolski, sala C-21 [w]
Aspekty prawne - Prawo nieruchomości [w], Wykładowcy
09.45-10.30
10.30-11.15
11.30-12.15
 • dr Krzysztof Kowalke, sala C-21 [w]
Aspekty ekonomiczne - Ocena opłacalności inwestycji [w], sala C-21, dr Krzysztof Kowalke
12.15-13.00
13.30-14.15
 • Nick Rajszys, sala C-21 [w]
Podstawy zarządzania nieruchomościami - Facility Management [w], sala C-21, Nick Rajszys
14.15-15.00
15.15-16.00
16.00-16.45
SPOD Sobota, 19.11.2022
11.30-12.15
 • Aleksandra Prykowska, sala C-21 [w]
Aspekty prawne - Podatki i opłaty związane z nieruchomościami [w], sala C-21, Aleksandra Prykowska
12.15-13.00
13.30-14.15
14.15-15.00
15.15-16.00
 • Monika Żelazkiewicz, sala C-21 [w]
Aspekty techniczne - Podstawy kosztorysowania [w], sala C-21, Monika Żelazkiewicz
16.00-16.45
17.00-17.45
17.45-18.30
SPOD Niedziela, 20.11.2022
09.45-10.30
 • mgr Grzegorz Dobrowolski, sala C-21 [w]
Aspekty prawne - Gospodarka nieruchomościami [w], sala C-21, mgr Grzegorz Dobrowolski
10.30-11.15
11.30-12.15
 • mgr Grzegorz Dobrowolski, sala C-21 [w]
Aspekty prawne - Gospodarka mieszkaniowa i prawo spółdzielcze [w], sala C-21, mgr Grzegorz Dobrowolski
12.15-13.00
13.30-14.15
 • prof. uczelni, dr hab. Anna Wojewnik-Filipkowska, sala C-21 [w]
Aspekty ekonomiczne - Podstawy matematyki finansowej [w], sala C-21, prof. uczelni, dr hab. Anna Wojewnik-Filipkowska
14.15-15.00
15.15-16.00
 • prof. uczelni, dr hab. Anna Wojewnik-Filipkowska, sala C-21 [w]
Aspekty ekonomiczne - Finansowanie inwestycji i nieruchomości [w], sala C-21, prof. uczelni, dr hab. Anna Wojewnik-Filipkowska
16.00-16.45
SPOD Sobota, 03.12.2022
09.45-10.30
 • Maria Sosnowska, sala C-21 [w]
Aspekty ekonomiczne - Finansowanie inwestycji i nieruchomości [w], sala C-21, Maria Sosnowska
10.30-11.15
11.30-12.15
 • Magdalena Cumanis, sala C-21 [w]
Aspekty ekonomiczne - Finansowanie inwestycji i nieruchomości [w], sala C-21, Magdalena Cumanis
12.15-13.00
13.30-14.15
 • Krzysztof Sakierski, sala C-21 [w]
Działalność deweloperska - Proces działalności [w], sala C-21, Krzysztof Sakierski
14.15-15.00
15.15-16.00
16.00-16.45
17.00-17.45
 • Krzysztof Sakierski, sala C-21 [w]
Działalność deweloperska - Wprowadzenie do studium wykonalności inwestycji [w], sala C-21, Krzysztof Sakierski
17.45-18.30
SPOD Niedziela, 04.12.2022
09.45-10.30
 • Krzysztof Sakierski, sala C-21 [w]
Działalność deweloperska - Proces działalności [w], sala C-21, Krzysztof Sakierski
10.30-11.15
11.30-12.15
 • Krzysztof Sakierski, sala C-21 [w]
Działalność deweloperska - Wprowadzenie do studium wykonalności inwestycji [w], sala C-21, Krzysztof Sakierski
12.15-13.00
13.30-14.15
14.15-15.00
SPOD Sobota, 17.12.2022
09.45-10.30
 • Edyta Damszel-Turek, sala C-21 [w]
Aspekty prawne - Gospodarka przestrzenna [w], sala C-21, Edyta Damszel-Turek
10.30-11.15
11.30-12.15
12.15-13.00
13.30-14.15
14.15-15.00
SPOD Niedziela, 18.12.2022
09.45-10.30
 • mgr Grzegorz Dobrowolski, sala C-21 [w]
Aspekty prawne - Gospodarka mieszkaniowa i prawo spółdzielcze [w], sala C-21, mgr Grzegorz Dobrowolski
10.30-11.15
11.30-12.15
12.15-13.00
SPOD Sobota, 14.01.2023
09.45-10.30
 • Adrian Hołub, sala C-21 [w]
Aspekty techniczne - Podstawy pomiaru powierzchni [w], sala C-21, Adrian Hołub
10.30-11.15
11.30-12.15
12.15-13.00
13.30-14.15
14.15-15.00
15.15-16.00
 • dr Krzysztof Kowalke, sala C-21 [w]
Aspekty ekonomiczne - Ocena opłacalności inwestycji [w], sala C-21, dr Krzysztof Kowalke
16.00-16.45
SPOD Niedziela, 15.01.2023
09.45-10.30
 • Adam Targowski, sala C-21 [w]
Aspekty techniczne - Zielone budynki [w], sala C-21, Adam Targowski
10.30-11.15
11.30-12.15
12.15-13.00