Strona główna » Katedra Statystyki
Katedra Statystyki
Katedra Statystyki
ul. Armii Krajowej 101, 81-824 Sopot
(+48 58) 523 14 08
129

Katedra Statystyki skupia ludzi przejętych pasją ilościowego objaśniania zmieniającej się rzeczywistości. Obecnie w Katedrze jest zatrudnionych 14 osób, w tym 1 profesor zwyczajny i 4 profesorów nadzwyczajnych UG. Każdy pracownik z życzliwością i zaangażowaniem wyjaśnia meandry analizy statystycznej i zaszczepia ducha myślenia statystycznego, gdyż statystyka to nie tylko rzędy liczb i skomplikowane matematyczne wzory, ale także sposób odkrywania i rozumienia świata.

Prowadzimy obecnie dwie specjalności: Metody analizy danych na studiach I stopnia oraz Analizę danych – Big Data na studiach II stopnia. Programy obu tych specjalności są skonstruowane w taki sposób, aby studenci w aktywny sposób poznawali i doskonalili swoje umiejętności projektowania oraz realizacji badań i obliczeń statystycznych, niezależnie od tego, jakich zagadnień one dotyczą. Specjalność Analiza danych – Big Data jest adresowana przede wszystkim do tych absolwentów studiów pierwszego stopnia, którzy zamierzają poznać i zrozumieć zaawansowane techniki przetwarzania i analizy dużych zbiorów danych, przy wykorzystaniu nie tylko metod klasycznej statystyki, ale także metod sztucznej inteligencji, w tym sztucznych sieci neuronowych.

Metody statystyczne wykorzystuje się w wielu dziedzinach nauki i życia gospodarczego. Podstawowy kurs statystyki jest wykładany na niemal każdym kierunku uniwersyteckim. Na Wydziale Zarządzania skupiamy się na zastosowaniach ekonomicznych i biznesowych. Nasza praca badawcza obejmuje głównie takie obszary jak:

  • badania próbkowe (zastosowania metody reprezentacyjnej w badaniach rynkowych i społecznych, projektowanie i realizacja badań sondażowych),

  • statystyczna analiza wielowymiarowa (metody klasyfikacji danych, w tym sztuczne sieci neuronowe, Big Data),

  • statystyka małych obszarów (ang. small area estimation) oraz wnioskowanie z wykorzystaniem informacji spoza próby,

  • zagadnienia związane z ubezpieczeniami (aktuarialne zagadnienia ubezpieczeń majątkowych, ubezpieczenia na życie, ubezpieczenia emerytalne, ubezpieczenia zdrowotne, pracownicze programy emerytalne),

  • zarządzanie ryzykiem (ubezpieczenia majątkowe w zarządzaniu ryzykiem małych i średnich przedsiębiorstw, zastosowanie metod analizy przeżycia (historii zdarzeń), regresji logistycznej oraz metody scoringowej do ocena ryzyka ubezpieczeniowego oraz ryzyka występującego w życiu gospodarczo-społecznym),

  • statystyczna analiza rynku pracy (aktywność ekonomiczna w rożnych przekrojach demograficznych i społecznych).

W pracy naukowej oraz dydaktycznej posługujemy się najnowszym oprogramowaniem dedykowanym analizom statystycznym, tj. Statistica, SPSS, Excel oraz językami programowania R i Python.