Strona główna » Studenci
Konsultacje pracowników naukowych
Obecnie mamy drugi tydzień.

Wszystkie konsultacje w okresie 07.11.2022 - 10.11.2022 zostają odwołane.

Tydzień I:
Poniedziałek
godz. 15.15-16.45
pok. C-28
Tydzień II:
Poniedziałek
godz. 15.15-16.45
online

Wszystkie konsultacje w okresie 27.07.2022 - 30.09.2022 zostają odwołane.

Tydzień I:
Poniedziałek
godz. 10.00-11.00
pok. 234
Tydzień II:
Poniedziałek
godz. 10.00-11.00
pok. 234
Tydzień I:
Poniedziałek
godz. 09.15-10.15
online
Tydzień I:
Wtorek
godz. 09.15-10.15
online
Tydzień II:
Poniedziałek
godz. 09.15-10.15
online
Tydzień II:
Wtorek
godz. 09.15-10.15
online

Wszystkie konsultacje w okresie 31.10.2022 - 13.11.2022 zostają odwołane.

Tydzień I:
Wtorek
godz. 11.00-12.00
pok. 403
Tydzień I:
Czwartek
godz. 17.00-18.00
pok. 403
Tydzień II:
Wtorek
godz. 11.00-12.00
pok. 403
Tydzień II:
Czwartek
godz. 17.00-18.00
pok. 403
Tydzień I:
Poniedziałek
godz. 09.30-10.30
pok. C-29
Tydzień II:
Poniedziałek
godz. 09.30-10.30
pok. C-29
W dniu:
29.09.2022
godz. 09.00-10.00
pok. 204
Tydzień I:
Poniedziałek
godz. 09.00-11.00
pok. 227
Tydzień II:
Poniedziałek
godz. 09.00-11.00
pok. 227
Tydzień I:
Środa
godz. 11.00-12.00
pok. 114
Tydzień II:
Środa
godz. 11.00-12.00
pok. 114
Tydzień I:
Piątek
godz. 08.00-09.00
pok. 320
Tydzień II:
Piątek
godz. 08.00-09.00
pok. 320
Tydzień I:
Poniedziałek
godz. 10.30-11.30
pok. 221
Tydzień I:
Czwartek
godz. 09.00-10.00
online
Tydzień II:
Poniedziałek
godz. 10.30-11.30
pok. 221
Tydzień II:
Czwartek
godz. 09.00-10.00
online
Tydzień I:
Wtorek
godz. 10.00-11.00
pok. 319
Tydzień II:
Wtorek
godz. 10.00-11.00
pok. 319

Wszystkie konsultacje w okresie 08.09.2022 - 05.10.2022 zostają odwołane.

Tydzień I:
Poniedziałek
godz. 13.00-14.00
online
Tydzień II:
Poniedziałek
godz. 13.00-14.00
online
Tydzień I:
Poniedziałek
godz. 08.00-09.00
online
Tydzień I:
Wtorek
godz. 10.30-11.30
pok. 402
Tydzień II:
Poniedziałek
godz. 08.00-09.00
online
Tydzień II:
Wtorek
godz. 10.30-11.30
pok. 402
W dniu:
29.09.2022
godz. 12.00-13.00
pok. 108
W dniu:
29.09.2022
godz. 12.00-13.00
pok. 108
Tydzień I:
Czwartek
godz. 16.30-17.30
pok. 122
Tydzień II:
Czwartek
godz. 16.30-17.30
pok. 122

Wszystkie konsultacje w okresie 13.09.2022 - 29.09.2022 zostają odwołane.

Tydzień I:
Poniedziałek
godz. 08.00-09.00
pok. C-33
Tydzień II:
Poniedziałek
godz. 08.00-09.00
pok. C-33

Wszystkie konsultacje w okresie 12.09.2022 - 30.09.2022 zostają odwołane.

Tydzień I:
Wtorek
godz. 11.00-12.00
pok. 407
Tydzień II:
Wtorek
godz. 11.00-12.00
pok. 407

Wszystkie konsultacje w okresie 21.07.2022 - 31.12.2022 zostają odwołane.

Tydzień I:
Wtorek
godz. 10.00-11.00
pok. 315
Tydzień II:
Wtorek
godz. 10.00-11.00
pok. 315
W dniu:
29.09.2022
godz. 09.00-10.00
online
Tydzień I:
Wtorek
godz. 10.30-11.30
pok. 235
Tydzień II:
Wtorek
godz. 10.30-11.30
pok. 235
Tydzień I:
Czwartek
godz. 10.00-11.00
pok. 112
Tydzień II:
Czwartek
godz. 10.00-11.00
pok. 112
W dniu:
28.09.2022
godz. 10.00-11.00
pok. C-32
Tydzień I:
Wtorek
godz. 12.00-13.00
pok. 314
Tydzień I:
Czwartek
godz. 12.00-13.00
online
Tydzień II:
Wtorek
godz. 12.00-13.00
pok. 314
Tydzień II:
Czwartek
godz. 12.00-13.00
online

Wszystkie konsultacje w okresie 11.10.2022 - 25.10.2022 zostają odwołane.

Tydzień I:
Wtorek
godz. 10.30-11.30
pok. 220
Tydzień II:
Wtorek
godz. 10.30-11.30
pok. 220

Wszystkie konsultacje w okresie 19.09.2022 - 30.09.2022 zostają odwołane.

Tydzień I:
Środa
godz. 13.00-14.00
pok. 233
Tydzień I:
Wtorek
godz. 13.00-14.00
pok. 233
Tydzień II:
Środa
godz. 13.00-14.00
pok. 233
Tydzień II:
Wtorek
godz. 13.00-14.00
pok. 233
Tydzień I:
Czwartek
godz. 08.00-09.00
pok. 217
Tydzień II:
Czwartek
godz. 08.00-09.00
pok. 217
Odwołane w dniu:
28.09.2022
godz. 10.00-11.00
pok. 401
Przeniesione na dzień:
28.09.2022
godz. 16.00-17.00
pok. 401
Przeniesione na dzień:
29.09.2022
godz. 09.00-10.00
pok. 401
Tydzień I:
Wtorek
godz. 10.00-11.00
pok. 401
Tydzień I:
Środa
godz. 10.00-11.00
online
Tydzień II:
Wtorek
godz. 10.00-11.00
pok. 401
Tydzień II:
Środa
godz. 10.00-11.00

Wszystkie konsultacje w okresie 19.09.2022 - 30.09.2022 zostają odwołane.

Tydzień I:
Wtorek
godz. 11.00-12.00
pok. 403
Tydzień II:
Wtorek
godz. 11.00-12.00
pok. 403
Przeniesione na dzień:
29.09.2022
godz. 11.00-12.00
pok. 218
W dniu:
28.09.2022
godz. 17.30-18.30
pok. 201
Tydzień I:
Poniedziałek
godz. 13.00-14.00
pok. 234
Tydzień I:
Środa
godz. 17.00-18.00
online
Tydzień II:
Wtorek
godz. 13.00-14.00
pok. 234
Tydzień II:
Środa
godz. 17.00-18.00
Tydzień I:
Wtorek
godz. 08.45-09.45
pok. 210
Tydzień II:
Wtorek
godz. 08.45-09.45
pok. 210
Przeniesione na dzień:
28.09.2022
godz. 11.00-12.00
pok. 208
Tydzień I:
Środa
godz. 10.00-11.00
pok. 208
Tydzień I:
Czwartek
godz. 09.00-10.00
online
Tydzień II:
Wtorek
godz. 11.00-12.00
pok. 208
Tydzień II:
Czwartek
godz. 09.00-10.00
online
W dniu:
29.09.2022
godz. 13.00-14.00
pok. 301
W dniu:
28.09.2022
godz. 13.00-14.00
Tydzień I:
Wtorek
godz. 11.00-12.00
pok. 126
Tydzień I:
Środa
godz. 11.00-12.00
online
Tydzień II:
Wtorek
godz. 11.00-12.00
pok. 126
Tydzień II:
Środa
godz. 11.00-12.00
Tydzień I:
Wtorek
godz. 13.00-14.00
pok. 232
Tydzień II:
Wtorek
godz. 13.00-14.00
pok. 232
Tydzień I:
Środa
godz. 08.00-09.00
pok. C-26
Tydzień II:
Środa
godz. 08.00-09.00
pok. C-26

Wszystkie konsultacje w okresie 19.09.2022 - 30.09.2022 zostają odwołane.

Tydzień I:
Poniedziałek
godz. 15.00-16.00
online
Tydzień II:
Poniedziałek
godz. 15.00-16.00
online
Tydzień I:
Poniedziałek
godz. 11.00-12.00
online
Tydzień II:
Poniedziałek
godz. 11.00-12.00
online

Wszystkie konsultacje w okresie 19.09.2022 - 30.09.2022 zostają odwołane.

Tydzień I:
Wtorek
godz. 14.00-15.00
pok. 127
Tydzień II:
Wtorek
godz. 14.00-15.00
pok. 127
Tydzień I:
Poniedziałek
godz. 09.00-10.00
pok. 112
Tydzień I:
Środa
godz. 09.00-10.00
pok. 112
Tydzień II:
Poniedziałek
godz. 09.00-10.00
pok. 112
Tydzień II:
Środa
godz. 09.00-10.00
pok. 112
W dniu:
30.09.2022
godz. 16.00-17.00
online
Tydzień I:
Poniedziałek
godz. 09.00-10.00
pok. C-29
Tydzień II:
Poniedziałek
godz. 09.00-10.00
pok. C-29

Wszystkie konsultacje w okresie 15.09.2022 - 30.09.2022 zostają odwołane.

Tydzień I:
Wtorek
godz. 10.30-11.30
pok. 401
Tydzień I:
Środa
godz. 10.00-11.00
online
Tydzień II:
Wtorek
godz. 10.30-11.30
pok. 401
Tydzień II:
Środa
godz. 10.00-11.00
Tydzień I:
Poniedziałek
godz. 09.00-10.00
pok. 402
Tydzień I:
Wtorek
godz. 11.00-12.00
pok. 402
Tydzień II:
Poniedziałek
godz. 09.00-10.00
pok. 402
Tydzień II:
Wtorek
godz. 11.00-12.00
pok. 402
Tydzień I:
Wtorek
godz. 10.30-11.30
pok. 236
Tydzień II:
Wtorek
godz. 13.00-14.00
pok. 236
W dniu:
30.09.2022
godz. 16.00-17.00
online
Tydzień I:
Poniedziałek
godz. 16.45-17.45
pok. C-30
Tydzień II:
Poniedziałek
godz. 12.15-13.15
pok. C-30
Tydzień I:
Poniedziałek
godz. 09.00-10.00
pok. C-28
Tydzień II:
Poniedziałek
godz. 09.00-10.00
pok. C-28

Wszystkie konsultacje w okresie 22.09.2022 - 30.09.2022 zostają odwołane.

Tydzień I:
Poniedziałek
godz. 15.00-16.00
online
Tydzień II:
Poniedziałek
godz. 15.00-16.00
online
Tydzień I:
Środa
godz. 09.00-10.00
online
Tydzień II:
Środa
godz. 09.00-10.00

Wszystkie konsultacje w okresie 23.09.2022 - 30.09.2022 zostają odwołane.

Tydzień I:
Wtorek
godz. 09.30-10.30
pok. 230
Tydzień II:
Wtorek
godz. 09.30-10.30
pok. 230
Tydzień I:
Piątek
godz. 10.00-11.00
pok. 113
Tydzień II:
Piątek
godz. 10.00-11.00
pok. 113

Wszystkie konsultacje w okresie 19.09.2022 - 29.09.2022 zostają odwołane.

Tydzień I:
Wtorek
godz. 09.00-10.00
online
Tydzień I:
Środa
godz. 12.15-13.15
pok. 108
Tydzień II:
Wtorek
godz. 09.00-10.00
online
Tydzień II:
Czwartek
godz. 08.30-09.30
pok. 108
Tydzień I:
Środa
godz. 10.00-11.00
pok. 230
Tydzień II:
Środa
godz. 10.00-11.00
pok. 230
Tydzień I:
Poniedziałek
godz. 10.30-11.30
pok. 208
Tydzień I:
Środa
godz. 09.00-10.00
online
Tydzień II:
Poniedziałek
godz. 10.30-11.30
pok. 208
Tydzień II:
Środa
godz. 09.00-10.00
W dniu:
29.09.2022
godz. 11.00-12.00
pok. 212

Wszystkie konsultacje w okresie 01.09.2022 - 30.09.2022 zostają odwołane.

Tydzień I:
Czwartek
godz. 15.15-16.15
online
Tydzień II:
Czwartek
godz. 15.15-16.15
pok. 110
W dniu:
28.09.2022
godz. 10.15-11.15
Tydzień I:
Środa
godz. 08.00-09.00
pok. C-27
Tydzień II:
Środa
godz. 08.00-09.00
pok. C-27
Tydzień I:
Wtorek
godz. 10.00-11.00
pok. 232
Tydzień II:
Wtorek
godz. 10.00-11.00
pok. 232
Tydzień I:
Piątek
godz. 14.00-15.00
pok. C-32
Tydzień II:
Piątek
godz. 14.00-15.00
pok. C-32
Tydzień I:
Środa
godz. 09.00-10.00
online
Tydzień II:
Środa
godz. 09.00-10.00

Wszystkie konsultacje w okresie 31.10.2022 - 09.11.2022 zostają odwołane.

Tydzień I:
Wtorek
godz. 13.00-14.00
online
Tydzień I:
Czwartek
godz. 09.30-10.30
pok. 228
Tydzień II:
Wtorek
godz. 13.00-14.00
online
Tydzień II:
Czwartek
godz. 09.30-10.30
pok. 228
Tydzień I:
Środa
godz. 10.30-11.30
pok. 209
Tydzień II:
Środa
godz. 10.30-11.30
pok. 209
W dniu:
29.09.2022
godz. 13.45-14.45
pok. 226

Wszystkie konsultacje w okresie 01.09.2022 - 30.09.2022 zostają odwołane.

Tydzień I:
Wtorek
godz. 11.00-12.00
pok. 203
Tydzień II:
Wtorek
godz. 11.00-12.00
pok. 203
W dniu:
30.09.2022
godz. 12.30-13.30
pok. 226
Tydzień I:
Wtorek
godz. 11.00-12.00
pok. 320
Tydzień I:
Środa
godz. 10.00-11.00
online
Tydzień II:
Wtorek
godz. 11.00-12.00
pok. 320
Tydzień II:
Środa
godz. 10.00-11.00
Tydzień I:
Wtorek
godz. 10.30-11.30
pok. 405
Tydzień I:
Piątek
godz. 08.30-09.30
online
Tydzień II:
Wtorek
godz. 10.30-11.30
pok. 405
Tydzień II:
Piątek
godz. 08.30-09.30
online

Wszystkie konsultacje w okresie 17.09.2022 - 30.09.2022 zostają odwołane.

Tydzień I:
Wtorek
godz. 10.00-11.30
pok. 100
Tydzień II:
Wtorek
godz. 10.00-11.30
pok. 100
W dniu:
29.09.2022
godz. 09.00-10.00
pok. 223

Wszystkie konsultacje w okresie 01.09.2022 - 28.02.2023 zostają odwołane.

Tydzień I:
Wtorek
godz. 10.00-11.00
pok. 316
Tydzień II:
Wtorek
godz. 10.00-11.00
pok. 316
W dniu:
28.09.2022
godz. 10.30-11.30
pok. 209
Tydzień I:
Wtorek
godz. 11.00-12.00
online
Tydzień I:
Poniedziałek
godz. 18.00-19.00
pok. 320
Tydzień II:
Wtorek
godz. 11.00-12.00
pok. 320
Tydzień II:
Poniedziałek
godz. 18.00-19.00
pok. 320
W dniu:
29.09.2022
godz. 10.50-11.50
pok. 009
Tydzień I:
Wtorek
godz. 10.30-11.30
pok. 405
Tydzień II:
Wtorek
godz. 10.30-11.30
pok. 405
Tydzień I:
Piątek
godz. 11.00-12.00
pok. C-26
Tydzień II:
Czwartek
godz. 15.15-16.15
pok. C-26
Tydzień II:
Piątek
godz. 11.00-12.00
pok. C-26
Tydzień I:
Wtorek
godz. 08.15-09.15
pok. 317
Tydzień II:
Wtorek
godz. 08.15-09.15
pok. 317
Tydzień I:
Wtorek
godz. 08.45-09.45
pok. 235
Tydzień II:
Piątek
godz. 10.30-11.30
pok. 235
Przeniesione na dzień:
29.09.2022
godz. 11.30-12.30
pok. 127
Tydzień I:
Wtorek
godz. 10.00-11.00
pok. 127
Tydzień II:
Wtorek
godz. 10.00-11.00
pok. 127

Wszystkie konsultacje w okresie 10.10.2022 - 10.10.2022 zostają odwołane.

Wszystkie konsultacje w okresie 10.10.2022 - 17.10.2022 zostają odwołane.

Wszystkie konsultacje w okresie 24.10.2022 - 24.10.2022 zostają odwołane.

Wszystkie konsultacje w okresie 07.11.2022 - 07.11.2022 zostają odwołane.

W dniu:
29.09.2022
godz. 11.00-12.00
pok. 204
Tydzień I:
Środa
godz. 10.30-11.30
pok. 111
Tydzień II:
Środa
godz. 10.30-11.30
pok. 111
Tydzień I:
Wtorek
godz. 10.30-11.30
pok. 404
Tydzień I:
Środa
godz. 10.30-11.30
pok. 404
Tydzień II:
Wtorek
godz. 10.30-11.30
pok. 404
Tydzień II:
Środa
godz. 10.30-11.30
pok. 404