Strona główna » Studia
Studia
Studia prowadzone w języku angielskim

Financial Analyst

Lp. Przedmiot ECTS Roz. Suma Wyk. Ćw. Lab. Sem. Pra. Jednostka
SEMESTR I
1. Descriptive Statistics 5 Z 45 15 30 Katedra Statystyki
2. Information Technologies 3 Z 30 30 Katedra Informatyki Ekonomicznej
3. Introduction to Organisation Management 4 Z 30 15 15 Katedra Organizacji i Zarządzania
4. Law 3 E 30 30 Wydział Prawa i Administracji
5. Mathematics for Economics 6 Z 60 30 30 Katedra Ekonometrii
6. Microeconomics 6 Z/E 60 30 30 Katedra Organizacji i Zarządzania
7. PE 0 Z 30 30 Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu
8. Psychology 3 Z 30 30 Wydział Nauk Społecznych
RAZEM 30 - 315 150 165 0 0 0 -
SEMESTR II
1. Corporate Law 3 E 30 30 Wydział Prawa i Administracji
2. Economics and Society 3 Z 30 30 Wydział Nauk Społecznych
3. Financial Mathematics 5 Z 45 15 30 Katedra Inwestycji i Nieruchomości
4. Introduction to Accounting 3 Z 30 15 15 Katedra Finansów Przedsiębiorstw
5. Introduction to Finance 4 Z 30 15 15 Katedra Bankowości i Finansów
6. Macroeconomics 6 Z/E 60 30 30 Wydział Ekonomiczny
7. PE 0 Z 30 30 Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu
8. Probability Concepts 6 Z/E 60 30 30 Katedra Statystyki
RAZEM 30 - 315 165 150 0 0 0 -
SEMESTR III
1. Banking 3 Z 30 15 15 Katedra Bankowości i Finansów
2. Corporate Governance 2 E 15 15 Katedra Finansów Przedsiębiorstw
3. Financial Accounting 5 Z/E 60 30 30 Katedra Finansów Przedsiębiorstw
4. Financial Markets and Instruments 6 Z/E 60 30 30 Katedra Inwestycji i Nieruchomości
5. International Finance 4 Z 45 30 15 Katedra Finansów Przedsiębiorstw
6. Mathematical Statistics 5 Z 45 15 30 Katedra Statystyki
7. Public Finance and Taxes 5 Z/E 45 30 15 Katedra Bankowości i Finansów
RAZEM 30 - 300 165 135 0 0 0 -
SEMESTR IV
1. Corporate finance 5 Z/E 60 30 30 Katedra Finansów Przedsiębiorstw
2. Econometrics 6 Z/E 60 30 30 Katedra Ekonometrii
3. Economic Policy 3 Z 30 15 15 Katedra Bankowości i Finansów
4. Financial Reporting 4 Z/E 45 30 15 Katedra Finansów Przedsiębiorstw
5. Financial Statement Analysis 5 Z/E 45 15 30 Katedra Finansów Przedsiębiorstw
6. Introduction to Risk Management 3 Z 30 15 15 Katedra Inwestycji i Nieruchomości
7. Research Methodology 1 Z 15 15 Katedra Statystyki
8. Wykład do wyboru 3 Z 45 45 Wydział Zarządzania
RAZEM 30 - 330 195 135 0 0 0 -
SEMESTR V
1. Derivatives and Alternative Investments 3 Z 30 15 15 Katedra Inwestycji i Nieruchomości
2. Financial Audit 2 E 15 15 Katedra Finansów Przedsiębiorstw
3. Forecasting 3 Z 30 15 15 Katedra Ekonometrii
4. Fundamental Analysis 3 Z 30 15 15 Katedra Inwestycji i Nieruchomości
5. Investment Projects 4 Z/E 45 15 30 Katedra Inwestycji i Nieruchomości
6. Professional Practice 2 Z 160 160
7. Risk Management 3 Z/E 30 15 15 Katedra Bankowości i Finansów / Katedra Strategicznego Rozwoju / Katedra Inwestycji i Nieruchomości
8. Seminarium licencjackie 5 Z 30 30 Wydział Zarządzania
9. Technical Analysis 3 Z 30 15 15 Katedra Inwestycji i Nieruchomości
10. Wykład do wyboru 2 Z 30 30 Wydział Zarządzania
RAZEM 30 - 430 135 105 0 30 160 -
SEMESTR VI
1. Capital Market Regulations 3 Z 30 30 0 Wydział Prawa i Administracji
2. Ethics 5 Z/E 45 30 15 Katedra Finansów Przedsiębiorstw
3. Financial Marketing and Investor Relations 3 Z 30 15 15 Katedra Marketingu
4. Portfolio Analysis 6 Z/E 60 30 30 Katedra Ekonometrii
5. Seminarium licencjackie 8 Z 35 0 0 35 Wydział Zarządzania
6. Valuation Methods 3 Z 30 15 15 Katedra Finansów Przedsiębiorstw / Katedra Inwestycji i Nieruchomości
7. Wykład ogólnouczelniany 2 Z 30 30 0
RAZEM 30 - 260 150 75 0 35 0 -
ŁĄCZNIE 180 - 1950 960 765 0 65 160 -
Z - zaliczenie, E - egzamin « wróć