Strona główna » Studia
Studia
Programy studiów
Kierunki studiów

Rachunkowość

Lp. Przedmiot ECTS Roz. Suma Wyk. Ćw. Lab. Sem. Pra. Jednostka
SEMESTR I
1. Makroekonomia 6 Z/E 45 30 15 Wydział Ekonomiczny
2. Podstawy zarządzania 4 E 8 8 Katedra Organizacji i Zarządzania
3. Prawo 3 Z 30 30 Wydział Prawa i Administracji
4. Statystyka 4 Z/E 30 14 16 Katedra Statystyki
5. Technologia informacyjna 2 Z 30 15 15 Katedra Informatyki Ekonomicznej
6. Wykład do wyboru 2 Z 30 30 Wydział Zarządzania
7. Zastosowania matematyki w ekonomii 9 Z 30 14 16 Katedra Ekonometrii / Katedra Statystyki
RAZEM 30 - 203 141 62 0 0 0 -
SEMESTR II
1. Ekonometria 7 Z/E 30 14 16 Katedra Ekonometrii
2. Finanse 6 Z/E 45 30 15 Katedra Bankowości i Finansów
3. Język angielski 2 Z 30 30 Centrum Języków Obcych
4. Mikroekonomia 6 Z/E 45 30 15 Katedra Organizacji i Zarządzania / Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw
5. Rachunkowość 7 Z/E 45 15 30 Katedra Rachunkowości
6. Wykład do wyboru 2 Z 30 30 Wydział Zarządzania
RAZEM 30 - 225 119 106 0 0 0 -
SEMESTR III
1. Bankowość 5 Z/E 38 24 14 Katedra Bankowości i Finansów
2. Finanse publiczne 5 Z/E 36 22 14 Katedra Bankowości i Finansów
3. Język angielski 2 Z 30 30 Centrum Języków Obcych
4. Matematyka finansowa 2 Z 26 12 14 Katedra Inwestycji i Nieruchomości / Katedra Statystyki
5. Podstawy nauki o przedsiębiorstwie 2 Z 8 8 Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw
6. Rachunkowość finansowa 5 Z/E 38 14 24 Katedra Rachunkowości
7. Rynki finansowe 5 Z/E 38 24 14 Katedra Bankowości i Finansów / Katedra Inwestycji i Nieruchomości
8. System podatkowy w Polsce 2 Z 8 8 Katedra Bankowości i Finansów
9. Zarządzanie inwestycjami 2 Z 8 8 Katedra Inwestycji i Nieruchomości
RAZEM 30 - 230 120 110 0 0 0 -
SEMESTR IV
1. Analiza finansowa 5 Z/E 38 24 14 Katedra Finansów Przedsiębiorstw / Katedra Rachunkowości
2. Finanse przedsiębiorstw 8 Z/E 50 30 20 Katedra Finansów Przedsiębiorstw
3. Język angielski 2 Z 30 30 Centrum Języków Obcych
4. Metodyka pisania pracy dyplomowej 2 Z 8 8 Wydział Zarządzania
5. Podstawy controllingu 2 Z 8 8 Katedra Finansów Przedsiębiorstw
6. Sprawozdawczość finansowa 2 Z 8 8 Katedra Finansów Przedsiębiorstw
7. Ubezpieczenia gospodarcze 3 Z/E 26 12 14 Katedra Bankowości i Finansów
8. Ubezpieczenia społeczne 2 Z 10 10 Katedra Bankowości i Finansów
9. Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa 4 Z 8 8 Katedra Organizacji i Zarządzania / Katedra Bankowości i Finansów / Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw
RAZEM 30 - 186 92 94 0 0 0 -
SEMESTR V
1. Finanse samorządu terytorialnego 2 Z 8 8 Katedra Bankowości i Finansów
2. Język angielski 2 Z/E 30 30 Centrum Języków Obcych
3. Marketing 4 Z 8 8 Katedra Marketingu
4. Podatki w księgach rachunkowych 4 E 18 18 Katedra Rachunkowości
5. Praktyka zawodowa 2 Z 160 160 Wydział Zarządzania
6. Rachunek kosztów I 2 E 8 8 Katedra Rachunkowości
7. Rachunkowość małych podmiotów gospodarczych 6 Z/E 32 12 20 Katedra Rachunkowości
8. Rachunkowość skomputeryzowana 6 Z/E 32 8 24 Katedra Rachunkowości
9. Seminarium licencjackie 2 Z 14 14 Wydział Zarządzania
RAZEM 30 - 310 62 50 24 14 160 -
SEMESTR VI
1. Bilansowy i podatkowy pomiar kosztów 3 Z 8 8 Katedra Rachunkowości
2. Ochrona własności intelektualnej 1 Z 6 6 Katedra Bankowości i Finansów
3. Rachunkowość banków 6 Z/E 16 6 10 Katedra Rachunkowości
4. Rachunkowość jednostek budżetowych 6 Z/E 16 6 10 Katedra Rachunkowości
5. Rachunkowość ubezpieczycieli 6 Z/E 16 6 10 Katedra Rachunkowości
6. Seminarium licencjackie 8 Z 14 14 Wydział Zarządzania
RAZEM 30 - 76 32 30 0 14 0 -
ŁĄCZNIE 180 - 1230 566 452 24 28 160 -
Z - zaliczenie, E - egzamin « wróć