Strona główna » Studia
Studia
Programy studiów

HR w zarządzaniu organizacją

Lp. Przedmiot ECTS Roz. Suma Wyk. Ćw. Lab. Sem. Pra. Jednostka
SEMESTR I
1. Mikroekonomia 6 Z/E 45 30 15 Katedra Organizacji i Zarządzania / Katedra Strategicznego Rozwoju
2. Prawo 3 Z 30 30 Wydział Prawa i Administracji
3. Statystyka opisowa i ekonomiczna 8 Z/E 45 15 30 Katedra Statystyki
4. Technologia informacyjna 2 Z 30 15 15 Katedra Informatyki Ekonomicznej
5. Wykład do wyboru 2 Z 30 30 Wydział Zarządzania
6. Zastosowania matematyki w ekonomii 9 Z 30 14 16 Katedra Ekonometrii / Katedra Statystyki
RAZEM 30 - 210 134 76 0 0 0 -
SEMESTR II
1. Bankowość 4 E 8 8 Katedra Bankowości i Finansów
2. Finanse 5 Z/E 30 20 10 Katedra Bankowości i Finansów
3. Język angielski 2 Z 30 30 Centrum Języków Obcych
4. Ochrona własności intelektualnej 1 Z 6 6 Katedra Bankowości i Finansów
5. Podstawy nauki o przedsiębiorstwie 8 Z/E 16 8 8 Katedra Strategicznego Rozwoju
6. Podstawy zarządzania 8 Z/E 60 36 24 Katedra Organizacji i Zarządzania
7. Wykład do wyboru 2 Z 30 30 Wydział Zarządzania
RAZEM 30 - 180 108 72 0 0 0 -
SEMESTR III
1. Finanse przedsiębiorstw 6 Z/E 48 30 18 Katedra Finansów Przedsiębiorstw
2. Język angielski 2 Z 30 30 Centrum Języków Obcych
3. Marketing 5 Z/E 48 30 18 Katedra Marketingu
4. Procesy Informacyjne w Zarządzaniu 1 Z 12 12 Katedra Informatyki Ekonomicznej
5. Rachunkowość finansowa 5 Z/E 36 12 24 Katedra Rachunkowości
6. Ubezpieczenia 2 Z 16 8 8 Katedra Statystyki
7. Zarządzanie inwestycjami 2 E 8 8 Katedra Inwestycji i Nieruchomości
8. Zarządzanie jakością 2 Z 24 16 8 Katedra Strategicznego Rozwoju
9. Zarządzanie zasobami ludzkimi 5 Z/E 36 24 12 Katedra Organizacji i Zarządzania
RAZEM 30 - 258 140 118 0 0 0 -
SEMESTR IV
1. Analiza finansowa 3 E 8 8 Katedra Finansów Przedsiębiorstw / Katedra Rachunkowości
2. Badania marketingowe 3 Z 24 16 8 Katedra Marketingu / Katedra Statystyki
3. Język angielski 2 Z 30 30 Centrum Języków Obcych
4. Metody i narzędzia HR (I) 8 Z/E 50 12 38 Katedra Organizacji i Zarządzania
5. Metodyka pisania pracy dyplomowej 2 Z 8 8 Wydział Zarządzania
6. Motywowanie w organizacji 3 Z 12 12 Katedra Organizacji i Zarządzania
7. Organizacja procesów wytwórczych 2 Z 12 12 Katedra Organizacji i Zarządzania
8. Zarządzanie organizacjami publicznymi 2 Z 12 12 Katedra Organizacji i Zarządzania
9. Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa 2 Z 8 8 Katedra Organizacji i Zarządzania / Katedra Bankowości i Finansów / Katedra Strategicznego Rozwoju
10. Zarządzanie wiedzą 3 Z 12 12 Katedra Organizacji i Zarządzania / Katedra Informatyki Ekonomicznej
RAZEM 30 - 176 92 84 0 0 0 -
SEMESTR V
1. Język angielski 2 Z/E 30 30 Centrum Języków Obcych
2. Metody i narzędzia HR (II) 8 Z/E 50 12 38 Katedra Organizacji i Zarządzania
3. Nadzór korporacyjny 1 Z 8 8 Katedra Finansów Przedsiębiorstw
4. Nauka o organizacji 5 Z/E 36 24 12 Katedra Organizacji i Zarządzania
5. Ochrona środowiska 2 Z 8 8 Katedra Strategicznego Rozwoju
6. Podstawy psychologii zarządzania 3 Z 14 14 Katedra Organizacji i Zarządzania
7. Praktyka zawodowa 2 Z 120 120 Wydział Zarządzania
8. Seminarium licencjackie 2 Z 14 14 Wydział Zarządzania
9. Strategia HR i planowanie zasobów ludzkich 4 Z 22 16 6 Wydział Zarządzania
10. Zarządzanie zmianami 1 Z 12 12
RAZEM 30 - 314 94 86 0 14 120 -
SEMESTR VI
1. Gra symulacyjna 1 Z 12 12 Katedra Organizacji i Zarządzania
2. Rynki finansowe 2 Z/E 16 8 8 Katedra Bankowości i Finansów / Katedra Inwestycji i Nieruchomości
3. Seminarium licencjackie 8 Z 14 14 Wydział Zarządzania
4. Społeczna odpowiedzialność biznesu 1 Z 8 8 Katedra Strategicznego Rozwoju
5. Sztuka prezentacji 4 Z 24 24 Katedra Organizacji i Zarządzania
6. Współczesne trendy HR w zarządzaniu środowiskiem pracy 3 Z/E 36 24 12 Katedra Organizacji i Zarządzania
7. Zachowania organizacyjne 5 Z/E 36 24 12 Katedra Organizacji i Zarządzania
8. Zarządzanie marketingowe 2 E 12 12 Katedra Marketingu
9. Zarządzanie projektami 2 Z/E 24 16 8 Katedra Organizacji i Zarządzania
10. Zarządzanie ryzykiem 2 E 8 8 Katedra Bankowości i Finansów / Katedra Strategicznego Rozwoju / Katedra Inwestycji i Nieruchomości
RAZEM 30 - 190 100 76 0 14 0 -
ŁĄCZNIE 180 - 1328 668 512 0 28 120 -
Z - zaliczenie, E - egzamin « wróć